Документи

Међународни пројекти Града Бијељина

  • Пројекат ГИС
  • Пројекат Е-управа
  • Пројекат Котон, Програм Прилика плус
  • Пројекат Унапређење пословног окружења
  • Пројекат Успостава међуопштинске сарадње
    у области пољопривреде