Документи

Анкете

Анализа резултата анкете приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина
1.09 MB
Анкета о задовољству комуналним услугама
0.36 MB
Анкетни упитник за боље услове пословања
0.17 MB
Упитник за дефинисање потреба за радном снагом
0.28 MB