Документи

ЈП "Еко – деп" Бијељина

ЈП ЕКО – ДЕП БИЈЕЉИНА

slika

 

Улица Милоша Црњанског 38
76300 Бијељина

Телефон: +387 55 224 830
Факс: +387 55 202 085

е-мail: [email protected]
web site: www.ekodep.com

Циљ оснивања  предузећа “Еко-Деп“ је изградња модерне санитарне депоније за Регију Бијељина и санација постојећег несанитарног сметлишта у Бријесници.