Документи

Накнаде за уређење ГГЗ

Одлука о уређ. прост. и грађевинском земљишту; неслужбени пречишћени текст
0.22 MB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења Градског грађевинског земљишта - Службени гласник Града Биељина 3/16
1.27 MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног m² корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина - Службени гласник Града Бијељина 7/16
0.91 MB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења ГГЗ; Службени Гласник Града Бијељина 11/14
0.17 MB
Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре; Службени Гласник број Града Бијељина 11/14
0.12 MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног m²; Службени Гласник Града Бијељина 5/14
0.07 MB
Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта
0.18 MB