Документи

Накнаде за уређење ГГЗ

Одлука о висини накнаде за трошкове уређења Градског грађевинског земљишта - Службени гласник 6/19
0.06 MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина - Службени гласник 6/19
0.06 MB
Одлука о уређ. прост. и грађевинском земљишту; неслужбени пречишћени текст
0.24 MB
Одлука о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре ; Службени Гласник бр 11 2014
0.12 MB
Одлука о висини накнаде за трошкове уређења Градског грађевинског земљишта - Службени гласник 3/16
1.27 MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године на подручју Града Бијељина - Службени гласник 7/16
0.91 MB
Одлука о просјечној коначној грађевинској цијени једног м2; Службени Гласник бр 5/2014
0.07 MB
Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта
0.18 MB