Документи

Цјеновник услуга јавних предузећа

УСЛОВИ И ЦИЈЕНЕ ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ (ажурирано 20. 02. 2020. године)

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
Адреса: Улица хајдук Станка 20, Бијељина
Тел: 055/226-460, факс: 055/226-462
www.bnvodovod.com

Одлука о измјени одлуке о утврђивању цијена воде и канализације
- Цијена прикључења објеката на водоводну мрежу 
- Услови прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу мрежу

2. ЗЕДП „Електро-Бијељина“ А.Д. Бијељина
Адреса: Улица мајевичка 97, Бијељина
Тел: 055/226-700, факс: 055/210-304
www.elektrobijeljina.com

- Накнада за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу 
- Услови прикључења објеката на дистрибутивну мрежу 

3. А.Д. МТЕЛ Бања Лука
Адреса: Улица кнегиње Милице 6, Бијељина
Телефон: 055/221-400
www.mtel.ba

- Цјеновник услуга и прикључења објеката на телекомуникациону мрежу 


 

Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. (по позиву)
0.23 MB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз смећа категорија "домаћинства"
0.19 MB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз смећа категорија "паушал"
0.41 MB
Цјеновник услуга МХ "ЕРС" ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д.
0.52 MB
Цјеновник комуналних услуга "Комуналац" а.д. - одвоз комуналног отпада за власнике стамбених јединица
0.29 MB
Рјешење о утврђивању накнаде за прикључење објеката крајњих купаца на електродистрибутивну мрежу
0.37 MB
Цјеновник прикључака ЈП "Водовод и канализација" а.д.
0.25 MB
Одлука о измјени одлуке о утврђивању цијена воде и канализације
0.22 MB
Цјеновник услуга м:тел а.д. Бања Лука
2.9 MB
Цјеновник услуга БХ ТЕЛЕКОМ
5.34 MB
Актуелни цјеновник услуга јавних предузећа
0.06 MB
Цјеновник успуга ЈП Регионална демонија "ЕКО-ДЕП" Д.О.О.
0.46 MB
Цјеновник услуга ХТ ЕРОНЕТ
7.67 MB
Цјеновник успуга ЈП "Градска топлана"
0.33 MB
Цјеновник услуга ЈП "Водовод и канализација" а.д.
0.14 MB
ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" - Повећање цјене гријања
0.4 MB