Документи

Спроведбени документи просторног уређења

Измјена дијела плана парцеле "Хасе-Бријесница"
0.02 MB
Урбанистички пројекат "Спортско-рекреативни центар-фудбалски терени са пратећим садржајима" на локацији МЗ "Вељко Лукић" у Бијељини
0.03 MB
Урбанистички пројекат "Локација 1" стамбено-пословног блока у оквиру регулационог плана "Галац" у Бијељини
0.09 MB
Регулациони план "Пучилска поља" у Бијељини
0.14 MB
Регулациони план "Петар Кочић" у Бијељини
0.02 MB
Регулациони план "Лединци 1" у Бијељини
0.04 MB
Регулациони план "Крушик-Интергај" у Бијељини
0.2 MB
Регулациони план "Индустријска зона 3" у Бијељини
0.04 MB
Регулациони план "Индустријска зона 1" у Бијељини
0.08 MB
Регулациони план "Гвоздевићи" у Бијељини
0.02 MB
Регулациони план "Галац" у Бијељини
0.02 MB
Регулациони план "Дом здравља и болница" у Бијељини
0.03 MB
Регулациони план Мјесне заједнице "Дашница" у Бијељини
0.03 MB
Регулациони план "Центар високог образовања" у Бијељини
0.92 MB
Регулациони план "Центар града" у Бијељини
0.06 MB
План парцелације "Спортско-рекреативни комплекс - хиподром" на локалитету Хасе-Бријесница у Бијељини
0.04 MB
План парцелације "Ново градско гробље" у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница
0.21 MB
План парцелације "Хасе-Бријесница"
0.37 MB
План парцелације "Центар - Велика Обарска"
0.03 MB
Измјена регулационог плана урбаног подручја Града на Дрини "Слобомир"
0.03 MB
Измјена регулационог плана "Крушик-Интергај" у Бијељини
0.06 MB
Измјена регулационог плана "Крушевље" у Бијељини
0.04 MB
Измјена регулационог плана "Индустријска зона 4" у Бијељини
0.06 MB
Измјена регулационог плана "Индустријска зона 2" у Бијељини
0.06 MB
Измјена регулационог плана "Дашница" у Бијељини
0.05 MB
Измјена регулационог плана "Дашница 1" у Бијељини
0.06 MB
Измјена дијела плана парцелације "Хасе-Бријесница" у Бијељини
0.06 MB
Измјена плана парцелације "Центра Велике Обарске" у Бијељини
0.05 MB
Измјена и допуна регулационог плана "Агротржног центра" Бијељина
0.96 MB
Измјена и допуна плана парцеле Хасе-Бријесница
0.05 MB
Измјена и допуна плана парцеле у Мјесној заједници Хасе-Бријесница
0.5 MB
Измјена дијела регулационог плана Мјесне заједнице "Дашница"
0.04 MB
Измјена дијела регулационог плана "Калтиновача"
0.13 MB
Измјена дијела регулационог плана "Гвоздевићи"
0.05 MB