Документи

Индустријска зона 3

slika
slika

Основне информације:

- Сјеверозападно урбано подручје града Бијељине;
- Површина 22 ha;
- Greenfield.

Намјена:

- Лака индустрија;
- Мала привреда.

Погодности за инвеститоре

Посебне погодности очекују инвеститоре који се одлуче да инвестирају у постројења за прераду и продају пољопривредних производа и за које ће градске таксе бити смањене и до 90%. Таксе и накнаде за производна постројења ће бити смањене до 80% а за све друге дјелатности и до 50%. Поред тога, сви имовинско-правни односи су ријешени, регулациони и грађевински планови су флексибилни и могу се прилагођавати  спрецифичним потребама инвеститора. На овај начин већина препрека са којима се сусрећу инвеститори  током процеса градње је ријешена. Процедуре за добијање дозвола и сагласности су значајно убрзане.

Документи за преузимање:

Каталог - приказ расположивих грађевинских парцела у Индустријској зони 3
1.11 MB
Стање парцела у Индустријској зони 3
0.22 MB
Регулациони план "Индустријска зона 3"
0.04 MB