Документи

Привредни савјет

slika
slika

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Привредни савјет Града Бијељина
Карађорђева улица 4
76 300  Бијељина

E-mail: [email protected]


Привредни савјет је радно тијело које:

- прати актуелна питања из области привреде на подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
- даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја Града и планова имплементације,
- разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
- подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
- пружа савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, развојним програмима и пројектима,
- прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже надлежним локалним органима активности за унапређење административних процедура,
- разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
- сарађује са привредним субјектима, установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача, прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада, разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским развојем у Граду Бијељина.


 

Чланови Привредног савјета Града Бијељина:

1.    Ђорђе Славињак, директор „Спектар дринк“ д.о.о. Бијељина
2.    Драган Нешковић,  власник Компаније „Nešković Group“ Бијељина
3.    Борис Станишић, директор „Етно село Станишићи“ д.о.о. Дијелови-Бијељина
4.    Предраг Перковић, директор „Водовод и канализација“ а.д. Бијељина
5.    Миленко Стевановић, директор „Steco centar“ д.о.о. Којчиновац-Бијељина
6.    Светозар Остојић, директор „Мега дрво“ д.о.о. Бијељина
7.    Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални економски развој и европске интеграције
8.    Миле Пејчић, савјетник Градоначелника
9.    Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника
10.    Дејан Савић, начелник Одјељења за привреду
11.    Татјана Вујић, стручни савјетник у Одјељењу за привреду
12.    Радо Малетић, директор „PASS“ д.о.о. Бијељина
13.    Младен Михајловић, директор ПД „Семберија“ а.д. Ново село-Бијељина
14.    Миленко Максимовић, директор Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина
15.    Перица Танасић, директор „Танасић“ д.о.о. Дворови-Бијељина
16.    Анто Гајић, предсједник Подручне привредне коморе Бијељина
17.    Синиша Кајмаковић, руководилац Филијале Завода за запошљавање Републике Српске у Бијељини
18.    Љубиша Росић, директор „ЗП комерц“ д.о.о. Вршани-Бијељина
19.    Димитрије Савић, директор „Savić company“ д.о.о. Бијељина
20.    Радосав Савић, власник занатске радње „Савић“ Доња Чађавица-Бијељина

 


                                                             ЗАПИСНИЦИ
02.07.2014. 12.09.2014. 05.12.2014. 08.01.2015. 19.01.2015. 23.04.2015. 02.06.2015. 16.09.2015.
23.12.2015. 05.08.2016. 12.01.2017. 21.03.2017. 11.07.2017. 23.11.2017. 16.02.2018. 15.05.2018.
04.02.2019. 04.04.2019. 25.06.2019. 23.10.2019. 20.03.2020. 23.07.2020 19.10.2020. 04.02.2021.
27.05.2021.              

 

Документи за скидање:

Иницијативе Привредног савјета Града Бијељина
0.1 MB
Рјешење о оснивању Радне групе за запошљавање и образовање у саставу Привредног савјета Града Бијељина
0.67 MB
Одлука о образовању Привредног савјета Града Бијељина
2.06 MB
Рјешење о именовању Привредног савјета Града Бијељина
1.3 MB
Пословник о раду Привредног савјета Града Бијељина
3.44 MB