Документи

Привредни савјет

slika
slika

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције - Привредни савјет Града Бијељина
Карађорђева улица 4
76 300  Бијељина

E-mail: [email protected]


Привредни савјет је радно тијело које:

- прати актуелна питања из области привреде на подручју Града и предлаже одговарајуће мјере и препоруке у циљу унапређења привредног развоја,
- даје мишљења, препоруке и иницијативе везане за израду, извјештавање и ревизију стратешког плана развоја Града и планова имплементације,
- разматра значајна развојна питања и питања унапређења пословног окружења и конкурентности,
- подноси иницијативе (приједлоге, мјере, препоруке)  за побољшање укупног пословног амбијента у Граду Бијељина,
- пружа савјетодавну подршку Градоначелнику приликом одлучивања у вези са економским развојем Града, развојним програмима и пројектима,
- прати сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој и предлаже надлежним локалним органима активности за унапређење административних процедура,
- разматра и даје мишљења о приједлозима аката којима се уређују локалне таксе и накнаде,
- сарађује са привредним субјектима, установама, органима, организацијама и њиховим асоцијацијама, удружењима произвођача, прерађивача и других интересних организација, у питањима из свог дјелокруга рада, разматра и друга питања која су повезана са пословањем привреде и локалним економским развојем у Граду Бијељина.


 

Чланови Привредног савјета Града Бијељина:

Борис Станишић, "Boris glass" д.о.о.
Димитрије Савић, "Савић Компани" 
Ђорђе Славињак, "Спектар Дринк" а.д.
Љубиша Росић, "ЗП Комерц" д.о.о.
Михајло Видић, Подручна привредна комора Бијељина
Дејан Савић, Одјељење за привреду Града Бијељина 
Перо Танасић, "Танасић" д.о.о.
Предраг Перковић, "Водовод и канализација" а.д.
Светозар Михајловић, "Дуван" а.д.
Светозар Остојић, "Мега Дрво" д.о.о.
Владо Симеуновић, савјетник Градоначелника
Богдан  Мирковић, директор "Житопромет" Бијељина
Славица Лукић, руководилац Филијале завода за запошљавање у Бијељини 
Раденко Тодоровић, Техничка школа "Михајло Пупин"
Срђан Текић, директор "Елвако" АД, Бијељина
Радослав Остојић, власник Занатске радње "Савић столари" Доња Чађавица-Бијељина


                                                             ЗАПИСНИЦИ
02.07.2014. 12.09.2014. 05.12.2014. 08.01.2015. 19.01.2015. 23.04.2015. 02.06.2015. 16.09.2015.
23.12.2015. 05.08.2016. 12.01.2017. 21.03.2017. 11.07.2017. 23.11.2017. 16.02.2018.  

 

Документи за скидање:

Иницијативе Привредног савјета - реализоване мјере
0.33 MB
Рјешење о оснивању Савјета за запошљавање и образовање Града Бијељина
0.19 MB
Контакт информације чланова Привредног савјета Града Бијељина
0.09 MB
Пословник о раду Привредног савјета Града Бијељина
3.44 MB
Одлука о образовању Привредног савјета Града Бијељина
2.4 MB