Документи

План капиталних инвестиција

План капиталних инвестиција 2017-2019.

Јединице локалне самоуправе улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ садашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим донаторским средствима).

План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од три година, односно за период 2017-2019.година и представља ажурирану верзију постојећег Плана капиталних инвестиција 2016-2018. Сви нови пројекти су достављени члановима Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција који су извршили уредно бодовање пројеката. Након бодовања Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је уврстио бодове и технички припремио овај Ажурирани План капиталних инвестиција за период 2017-2019. година.

Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Прва година реализације и финансирања програма капиталних инвестиција сматра се годишњим капиталним буџетом. Годишњи капитални буџет се сваке године одређује као исјечак из вишегодишњег капиталног програма који се односи на конкретну годину.

Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја Града, прије свега Стратегије развоја Града Бијељина до 2023.године. Вишегодишњи план капиталних инвестиција треба да садржи све јавне инвестиције које су планиране на територији града Бијељина или су у његовој надлежности. Како би овај пројекат био реализован Одлуком Скупштине Града образована је Радна група за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина.

Овај документ је приједлог Плана капиталних инвестиција, припремљен од стране Одсјека за локални економски развој и европске интеграције и Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција и Плана развоја комуналне инфраструктуре на подручју Града Бијељина, као и представника органа Градске управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа , удружења грађана и других субјеката друштвеног живота.

План капиталних инвестиција Града Бијељина 2017-2019.
0.96 MB
Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција 2017-2019.
0.47 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2016. годину
0.46 MB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2016.годину
0.96 MB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2016-2018.
0.77 MB
Закључак о усвајању Плана капиталних инвестиција 2016-2018.
0.5 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2015. годину
0.56 MB
Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2015.годину
0.56 MB
План капиталних инвестиција Града Бијељина 2015-2017.
19.86 MB