Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Аграрни фонд Града Бијељина


 

Адреса:
Улица Милоша Обилића 51а
76 300 Бијељина

Телефон: + 387 (0)55 206 908, 206 984
Факс: +387 (0)55 206 826

Електронска адреса: [email protected][email protected]

Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.


Циљеви Аграрног фонда су:
- Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
- Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
- Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима,
- Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.


Развој пољопривреде:
- Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
- Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
- Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
- Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
- Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.


Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:- Подршка развоју прерађивачких капацитета,
- Подршка интересном удруживању пољопривредника,
- Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.


Рурални развој на територији Града Бијељина:

- Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде

 
 

Документи за преузимање:

Одлука о измјенама Одлуке о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години 198.12KB
Правилник о измјенама и допунама правилника о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2019. годину 190.9KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2018. са програмом рада за 2019. годину 531.54KB
Обрасци за подстицаје за 2019. годину 170.3KB
Обрасци за подстицаје за 2020. годину 178.01KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2020. годину 427.68KB
Списак за исплату регрес камата за прољетну сјетву Павловић банка за 2017. годину 256.08KB
Списак за исплату ререс камата за прољетну сјетву Нова банка за 2017. годину 217.26KB
Списак за исплату нових засада воћа за 2017. годину 221.9KB
Списак за исплату организованог откупа поврћа и воћа из 2017. године 247.18KB
Списак за исплату подршке сточарству - властити узгој јуница за 2017. годину 397.08KB
Списак за исплату подршке пластеничкој производњи и наводњавању за 2017. годину 183.58KB
Одлука о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2014. години 36.85KB
План јавних набавки за 2017. годину 41.95KB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицаје пољопривредне производње у 2017. године 86.11KB
Правилник о условима и начинима подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину 87.9KB
Обавјештење о додјели уговора по конкурентском захтјеву TK-I-88/15 1.03MB
ФОРМУЛАРИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 2017. ГОДИНЕ 99.72KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години 69.89KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. са програмом рада за 2017. годину 381.28KB
Спискови исплата подстицаја 2016/2017. година 132.6KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години 82.94KB
План јавних набавки за 2016. годину 40.71KB
Списак за исплату дувана, род 2016. године 66.5KB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп пшенице 1.29MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. са програмом рада за 2016. годину 560.31KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2013. са програмом рада за 2014. годину 338.74KB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп поврћа и воћа за 2015. годину 26.8KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима 168KB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина (за период 01.01.- 30.04.2015.) - Аграрни фонд 280.65KB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - властити узгој назимица за 2015. годину 12.86KB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2015. години за подршку пластеничкој производњи, подршку сточарству и подршку подизању засада 24.79KB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године 30.91KB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години 82.94KB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње 2016. 43KB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима 168KB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године 30.91KB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. са програмом рада за 2015. годину 726.49KB
Уговор - уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора подршка изградњи инфраструктуре, додатни уговор на уговор број 208/15 - ЛОТ 1 од 06.08.2015. 84.67KB
Правилник о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. годину 132.29KB