Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

АД Водовод и канализација Бијељина

ЈП АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Улица Хајдук Станка 20
76300 Бијељина

Teлефон: +387 55 226 460 (централа)
Факс: +387 55 210 751

e-mail: [email protected]
web site: http://www.bnvodovod.com

Градски водоводни систем у Бијељини снабдјева водом oko 75,000 становника са градског подручја и око 30,000 становника у приградским насељима. Остатак становништва се снабдијева водом углавном преко индивидуалних цјевовода. Водоводни систем функционише без рестрикција воде и на високим температурама, а квалитет воде је константно задовољавајући. Вода се користи без кондиционирања, осим дезинфекције хлорисањем која се врши из превентивних разлога. Експлоатациони бунари су смјештени у ограђеној непосредној заштитној зони у којој се врло дисциплиновано спроводе све прописане мјере санитарне заштите.