Документи

Новости

35 новозапослених – резултат пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

24.01.2019
slika
slika

У Бијељини је данас одржан завршни догађај осамнаестомјесечног пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ на којем су представљени резултати овог пројекта. Најважнији резултат је запошљавање 35 лица која су до сада била на евиденцији Завода за запошљавање.

Пројекат вриједан 412.000 конвертибилних марака финансирала је Европска Унија, уз финансијско учешће Града Бијељина, а Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је организациона јединица у оквиру Градске управе која је била задужена за имплементацију. Партнери на пројекту били су Завод за запошљавање Републике Српске - Биро Бијељина, Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Универзитетa у Источном Сарајеву, као и предузећа „Стеко центар“ и „Мега дрво“.
- Циљ пројекта је био смањивање стопе незапослености у Бијељини, кроз развој институционалног оквира партнерства за развој људских потенцијала и јачање капацитета локалних актера за развој, односно спровођење мјера активне политике тржишта рада. У оквиру пројекта остварено је партнерство између цивилног, јавног и приватног сектора, у складу са циљевима одрживог развоја, односно Агендом 2030. Један дио пројекта је обухватио преквалификацију, односно обуку незапослених лица за ЦНЦ оператере, док се други модул односио на самозапошљавање - навела је шеф градског Одсјека за локални економски развој и европске интеграције Анкица Тодоровић.
Обука за оператере на ЦНЦ машинама за обраду дрвета је извођена у Техничкој школи „Михајло Пупин“ (теоретски дио) и у предузећима „Стеко центар“ и „Мега дрво“ (практични дио), а за предузетничку обуку био је задужен бијељински Факултет пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву.
Од 19 особа које су успјешно прошле предузетничку обуку, на основу најбоље израђених бизнис-планова, за 12 обучених полазника су обезбијеђена подстицајна средства за регистрацију и покретање сопственог бизниса, на основу чега је запослено укупно 16 незапослених лица, а посао на ЦНЦ машинама у „Стеку“ и „Мегадрву“, као и другим фирмама, је нашло 19 преквалификованих радника.
Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ реализује се у оквиру ширег пројекта подршке локалним партнерствима за запошљавање у БиХ, који финансира ЕУ, а спроводи Међународна организација рада у БиХ.