Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за учешће у YEP инкубатору пословних идеја

16.01.2018
slika

Град Бијељина – Одсјек за локални економски развој и европске интеграције и Пројекат запошљавања младих (YEP), који се реализује уз подршку Владе Швајцарске, позивају заинтересоване особе настањене на подручју Бијељине да се пријаве за учешће у програму подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја.     
Кроз Инкубатор, YEP и Град Бијељина ће учесницима осигурати подршку у јачању личних предузетничких капацитета, развоју модела и пословног плана за свој подухват, техничкој имплементацији производа и/или услуга те менторство у регистрацији и развоју бизниса.
На крају процеса инкубације, полазници ће своје бизнисе представити стручној комисији. Пословним подухватима који добију позитивну оцјену биће понуђен пакет подршке који укључује инвестициона средства за покретање бизниса те менторску подршку у областима за које се укаже потреба.
Попуњен формулар за учешће у YEP инкубатору пословних идеја је могуће предати до 17.02.2018. године у просторијама Градске управе Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – „Програм подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја“, доставити: Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције, канцеларија број 15. или путем e-mail адресе  [email protected] 
Дeтaљниje инфoрмaциje o нaчину и услoвимa приjaвe дoступнe су у тексту Јавног позива (линк)
Приjaвe je мoгућe пoдниjeти у пeриoду 17.01 – 17.02.2018. гoдинe, испуњaвaњeм oдгoвaрajућeг пријавног формулара (на сљедећем линку).
За сва питања контактирајте Одсјек за локални економски развој и европске интеграције, на број 055/233-169 и 233-132 или на већ поменуту e-mail aдрeсу.