Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)

03.10.2017
slika

Град Бијељина у партнерству са развојним програмом Уједињених нација расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (ReLOaD)
    
ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а реализује Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља Западног Балкана и то: Албанија, бивша југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*и Србија. Пројекат је почео 1. фебруара 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС  у складу са стратешким приоритетима  и потребама становништва у заједницама.
Одабрано је првих 10 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са којима ће се реализoвати активности у Босни и Херцеговини и то су (азбучним редом): Бањалука, Бијељина, Јабланица, Маглај, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње и Тузла.

Град Бијељина и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Бијељина из сљедећих приоритетних области:

1.   Побољшање услуга за лица са инвалидитетом на подручју града Бијељина:
1.1  Обуке и подршка за лица са инвалидитетом у циљу самозапошљавања;
1.2  Побољшање квалитета живота лица са инвалидитетом у градским и руралним подручјима;
1.3. Унапређење едукативних и креативних садржаја за дјецу са потешкоћама у развоју;

2.   Позиционирање Бијељине као туристичке дестинације:
2.1. Развој туристичких потенцијала на подручју града Бијељина;
2.2. Афирмација еко, етно  и сеоског туризма;

3.   Еколошко и спортско-рекреативно уређење јавних површина на подручју града Бијељина:
3.1. Унапређење садржаја за дјецу и младе;

4.   Унапређење културне понуде:
4.1. Организација музичко-филмских и сценских радионица и догађаја с циљем едукације и подстицања креативности код младих и дјеце;
4.2. Афирмација и промоција традиције и културне баштине националних мањина;
4.3. Унапређење културног живота у руралним подручјима;
4.4. Подршка домаћој радиности и промоција производа у руралним подручјима;

5.    Повећање обима услуга за дјецу и младе:
5.1. Јачање улоге младих у руралним заједницама;
5.2. Обуке и подстицаји за младе у циљу самозапошљавања;
5.3. Подизање свијести о значају стручних занимања у основним школама.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD пројекта (три године) 120.000 КМ.

UNDP задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 12 мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду од децембра 2017. до децембра 2018. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.  
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у  Смјерницама за апликанте у оквиру Јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Документација за пријаву на Јавни позив за Град Бијељина се може преузети од 19. септембра до 17. октобра 2017. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на e-mail: [email protected]; [email protected] и [email protected]  или лично преузимањем у Градској управи Бијељина, Инфо пулт - Главна зграда Градске управе, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76 300 Бијељина, Босна и Херцеговина.

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на интернет страници: www.ba.undp.org, као и на интернет страници Града Бијељина www.sobijeljina.org .

Информативни састанак у вези са позивом потенцијалним подносиоцима за предају приједлога пројеката „Отворени дан“ биће одржан у Бијељини 02. октобра 2017. године, у периоду од 13 до 15 сати у сали Скупштине града (главна зграда Градске управе).  Потенцијални подносиоци ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд.     

Питања у вези са јавним позивом  се могу поставити путем e-mail адресе [email protected] са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 12. октобра 2017. године. Одговори на захтјеве ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од примања захтјева.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет којег чине три (3) примјерка обавезне документације и један примјерак додатне документације у штампаном облику те један електронски примјерак (CD или USB) се мора доставити у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедељак – петак), у периоду од 8 до 16 сати на сљедећу адресу, са назнаком за ReLOaD пројекат:

Градска управа Града Бијељина
Писарница – главна зграда Градске управе
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 17. октобар 2017. године до 16 сати. Апликације достављене након  наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца, пуни назив пројекта и назнаку “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Градској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви подносиоци који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на интернет страници Града Бијељина (www.sobijeljina.org), као и на огласној табли. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

Обрасци се налазе на дну странице http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=361&sablon=0&baner=1 са ознаком (ReLOaD).