Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Подношење захтјева за издавање еколошке дозволе

14.06.2017
slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Бања Лука,
Трг Републике Српске 1

 

На основу члана 39. и члана 88. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12 и 79/15) и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију обавјештава заинтересовану јавност

 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

За пројекат изградње индустријског комплекса "Индустријка зона 2" на локацији к.о. Бијељина Село и к.о. Бијељина 1, у Бијељини површине 126 ha
Подноилац захтјева: Град Бијељина

 

Дана 12.06.2017. године, подносилац захтјева Град Бијељина, предао је овом Министарству захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат изградње индустријског комплекса "Индустријска зона 2" на локацији к.о. Бијељина Село и к.о. Бијељина 1, на локацији Бијељина, површине 126 ha.

Заинтересована јавност може извршити бесплатан увид у захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију у просторијама Града Бијељина, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења.

У овом року заинтересована јавност може поднијети овом Министарству мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

 

МИНИСТАР
Сребренка Голић