Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката

05.05.2017
slika

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 11. Правилника о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средња предузећа Града Бијељина за 2017. годину, в.д. Директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:

 

Ј А В Н И  П О З И В

за додјелу средстава  за  подстицај развоја

start-up пројеката

1.Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава у складу са чланом 9. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (‘’Службени гласник  Града Бијељина’’ број 32/16), додјељују се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа из буџета оснивача у циљу побољшања општих услова за развој и конкурентност малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина, а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину.

2.Намјена средстава

- Запошљавање нових радника, лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавањe Бијељина
- Набавку машина, опреме и алата
- Улагања у технолошка унапређења

Комплетан текст и Захтјев за додјелу средстава за подстицај развоја start-up пројеката су на линку: www.agencijamsp.com/cir/4.projektijavni_pozivi.html