Документи

Градити у Бијељини

 • Водичи
  за добијање урбанистичких докумената
 • Стратешки документи просторног уређења
 • Спроведбени документи просторног уређења
 • Накнаде за уређење ГГЗ
 • Инвестиционе локације
  Brownfield, Greenfield, Агенције за некретнине
 • Зоне уређења градског грађевинског земљишта
 • Одјељење за просторно уређење

  Адреса:
  Карађорђева 4,
  76 300 Бијељина

  Телефон: +387 (0)55/233-196
  Факс: +387 (0)55/211-305

  Начелник одјељења:
  Миладин Ракић
  e-mail: [email protected]