Документи

Годишњи план имплементације Стратегије развоја

Стратегија интегрисаног развоја 2014 – 2023. године (Стратегија) је кључни стратешко-плански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

Документи за преузимање:

Закључак о усвајању годишњег Плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2021. годину
0.46 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2021. годину
0.19 MB
Закључак о усвајању годишњег Плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2020. годину
0.24 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2020. годину
0.57 MB
Закључак о усвајању годишњег Плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
0.47 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
1.44 MB
Закључак о усвајању годишњег Плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
0.44 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
0.63 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину
0.38 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину
0.28 MB
Закључак о усвајању годишњег Плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2015. годину
0.35 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2015. годину
0.2 MB