Документи

Географски информациони систем

Приступ ГИС-у:  http://89.111.245.11/geoportal01/

Документи за скидање:

Геопортал Градске управе Града Бијељина - корисничко упуство
5.45 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Управљање подацима
0.16 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Упуство за администраторе
0.68 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Упуство за проналажење катастарске парцеле
0.48 MB
Геопортал Градске управе Града Бијељина - Каталог објеката
0.33 MB
ГИС - летак
0.67 MB