Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о радном времену за Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмомНа основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 71. став (1) тачка 25) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), градоначелник Града Бијељина, доноси
 
О Д Л У К У
о радном времену за
Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом
 
 
Члан 1.
Први и други дан Међународног празника рада  01. мај 2024. године (сриједа) и 02. мај 2024. године (четвртак), као и Дан побједе над фашизмом 09. мај 2024. године (четвртак) су нерадни дани, осим за субјекте наведене у члану 3. ове Одлуке.
Изузетно, из става 1. овог члана, 01. маја 2024. године могу да раде месаре и рибаре (које се не налазе у склопу тржног центра и свих типова маркета) до 11 часова.
 
 
Члан 2.
01. маја 2024. године, 02. маја 2024. године и 09. маја 2024. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе, ватрогасна јединица и предузећа за снадбјевање водом, електричном енергијом и за превоз путника.
Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.
Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 
 
 
Члан 3.
Апотеке, ветеринарске амбуланте, угоститељски објекти, бензинске пумпне и плинске станице и трговине на мало у склопу бензинских пумпних станица, трговине на мало на аутобуској станици, трговине на мало погребном опремом, привредни субјекти која обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих, као и продајна мјеста АД „Лутрија Републике Српске“ Бања Лука на подручју Града Бијељина, могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.
Радно вријеме драгстора траје од 00,00 до 24,00 сата сваки дан.
Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну производњу, могу да раде у времену који захтијева процес рада.
 
 
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
 
 
Број: 02-014-1-899/24                                                                                              
Бијељина                                                                                                  
Датум, 24.4.2024. године
                                                                                                                    

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић