Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

ДОГОВОРЕНЕ АКТИВНОСТИ НА МОДЕРНИЗАЦИЈИ СИСТЕМА ГРИЈАЊАГрад Бијељина и „Сименс Енерџи“ закључили су споразум о модернизацији топликационог система града Бијељина, што је уједно и нови корак ка унапређењу енергетске ефикасности у Бијељини. 
Споразум са овом компанијом потписали су у Београду градоначелник Љубиша Петровић и директор Градске топлане Раде Хаџи-Стевић.
Циљ споразума је одређивање потенцијала за коришћење алтернативних извора енергије (геотермалне воде, биомаса, гас) за потребе система гријања у граду Бијељина, као и студија топлификације града.
Упоредо са разговором са представницима „Сименс Енерџи“, одржан је и састанак са представницима Европске банке за обнову и развој (EBRD) на којем је било разговора о проналаску модалитета финансирања студије топлификације и пројеката енергетске ефикасности.