Званична интернет презентација
Град Бијељина

Трећа узастопна година раста броја предузетникаЗа првих шест мјесеци 2021. године у Граду Бијељина послује 148 предузетника више него на крају претходне године, а број активних предузетника износи 2014.
У првој половини године издато је 254 одобрења за рад у оквиру предузетничке дјелатности, што је само три рјешења мање него током цијеле прошле године. Такође, у истом периоду одјављено је 85 предузетника (185 током цијеле 2020. године), а привремени престанак рада пријавило је 45 предузетника (253 током цијеле 2020. године).
У Граду Бијељина већ трећу годину за редом се биљежи сталан тренд раста броја предузетничких радњи – oд 1854 на крају 2019. године, 1866 на крају 2020. године, до данашњих 2014 предузетника.
Пораст броја активних предузетника остварен је у свим секторима, а највише у сектору занатства и интелектуалних услуга – агенција и осталих услуга. У претходним годинама примат у броју регистрованих дјелатности имала је трговина, а од 2020. вођство преузимају занатске дјелатности.
По броју регистрованих и броју активних предузетника, Бијељина се налази на другом мјесту у Републици Српској.
 
Детаљан преглед података о броју предузетника је у документу: