Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јавна предузећа и установе

ЈП АД „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Адреса:
Улица Хајдук Станка 20
76 300  Бијељина

Телефон: +387 (0)55 226 460 (централа) 
Факс: +387 (0)55 210 751

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.bnvodovod.com

 

ЈП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "ЕКО-ДЕП"

Адреса:
Улица Милоша Црњанског 38
76 300 Бијељина
Босна и Херцеговина

Tелефон: +387 (0)55 224 830
Факс: +387 (0)55 202 085

Адреса електронске поште: [email protected]
Интернет-страница: www.ekodep.com


 


ЈП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" БИЈЕЉИНА

Адреса:
Улица Милоша Црњанског бб
76300 Бијељина

Телефон:+387 (0)55 211 640
Факс: +387 (0)55 211 641

Адреса електронске поште: [email protected]

 


АД „KOМУНАЛАЦ“

Улица Милоша Црњанског 7
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)055 210 147
Факс: +387 (0)55 206 601

Адресе електронске поште: [email protected], [email protected]
Интернет-страница: www.komunalacbn.com