Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
Улица Меше Селимовића 2
76 300 Бијељина

Телефон/факс: +387 55 204 024

E-mail: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com

Агенцију за развој малих и средњих предузећа општине Бијељина основала је Скупштина општине Бијељина 2006. године. Агенција је формирана у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа, у циљу афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа (МСП) на територији Града Бијељина пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ:

- Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
израда пословног плана
пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
израда оснивачких и других докумената
информисање о доступним изворима финансирања

- Подршка постојећим-регистрованим предузећима
израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
промоција МСП-а и учешће на сајмовима
подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
подршка развојним пројектима.

- Остале функције агенције:
Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора
Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности, као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на њих.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

- оснивање нових малих и средњих предузећа
- стварање нових радних мјеста
- запошљавање младих стручњака
- реализација нових инвестиција
- увођење пореских олакшица
- побољшање рада МСП-а
- повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне - сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.