Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

ЈП Еко – деп Бијељина

 

Улица Милоша Црњанског 38
76300 Бијељина

Телефон: +387 55 224 830
Факс: +387 55 202 085

е-мail: [email protected]
web site: www.ekodep.com

Јавно предузеће регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ доо из Бијељине је основано 2005. године. Циљ оснивања предузећа је изградња модерне санитарне депоније за Регију Бијељина и санација постојећег несанитарног сметлишта у Бријесници.