Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИМПАКТ ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ТРАЈЕ ДО 31. АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ


Инвестициона фондација Импакт је протекле четири године у сарадњи са 58 локалних заједница и јавних служби за запошљавање у БиХ реализовала ИМПАКТ инкубатор пословних идеја, у којем је подржано оснивање и унапређење преко 350 нових пословних подухвата широм Босне и Херцеговине. Инвестицијска фондација Импакт наставља реализацију активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста предузетника и малих предузећа, а у сарадњи са локалним заједницама, кантонима и службама за запошљавање у Босни и Херцеговини. Више информација о ИМПАКТ инкубатору пословних идеја доступно је на: http://​ www.impakt.ba

У склопу заједничке сарадње између Инвестиционе фондације ИМПАКТ и Града Бијељина у 2023. години реализоваће се програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја који ће, између осталог, обухватити програм предузетничке обуке те финансијску, стручну и менторску подршку за најбоље пословне идеје на подручју Бијељине, у складу са расположивим финансијским средствима за подршку предузетницима. Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму развоја предузетништва ИМПАКТ инкубатор пословних идеја за 2023. годину. Опис програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја представља свеобухватан програм инкубације пословних идеја односно подршке реализацији пословних идеја и састоји се из сљедећих компоненти:
 
1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у периоду од максимално 2 мјесеца фокусирана на развој пословног плана и пословног модела те јачање предузетничких вјештина, приликом чега учесници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и финалној изради пословног плана и пословног модела.

2. Припрема и реализација презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцјену пословних планова и пословних модела.

3. Додјела бесповратне финансијске подршке у износу до 5.000,00 КМ за најбоље позитивно оцијењене пословне идеје на подручју Града Бијељина, у складу са расположивим финансијским средствима за подршку предузетницима.

4. Стручна и менторска подшрка у даљем расту и развоју бизниса у складу са процијењеним потребама. Све побројане форме подршке ће бити понуђене само оним предузетницима који буду успјешно савладавали појединачне циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословне идеје. У случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране корисника, Инвестицијска фондација „Импакт“ и представници Града Бијељина задржавају право да у било ком тренутку искључе било којег предузетника из процеса пружања подршке.

Ко може аплицирати за програм?

• Физичко лице са пријављеним мјестом боравка на подручју града Бијељина.

• Организација цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју града Бијељина, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса.

• Власници постојећег бизниса са сједиштем на подручју града Бијељина, који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и слично).

Додатно је потребно:

• Да апликант има пословну идеју коју жели да покрене и успостави формални бизнис у виду комерцијалног пољопривредног газдинства, предузетничке дјелатности као основне или додатне дјелатности, привредног друштва са минимално једним запосленим, задруге са минимално једним запосленим, удружења које ће пословати према принципима социјалног предузетништва са минимално 1 запосленим. У случају старт-aп бизниса неопходно је да се реализацијом пословне идеје осигура запошљавање најмање једне особе на период од годину дана.

• Да апликант припада једној или више циљних група како је наведено испод.

• Да апликант посједује минималне техничке вјештине за вођење производног процеса или управљање пословном активношћу.

Да апликант има минимално завршену средњу или вишу школу или искуство на пословима које обухвата пословна идеја. Циљне групе:

• Незапослени са мјестом пребивалишта на подручју Града Бијељина;

• Запослени са мјестом пребивалишта на подручју Града Бијељина који би жељели да покрену властити посао;

• Организације цивилног друштва са сједиштем на подручју Града Бијељина, заинтересоване за ангажман у области социјалног предузетништва;

• Власници постојећих бизниса са сједиштем на подручју Града Бијељина, који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива, заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на иострана тржишта и сл). Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност. Пропозиције учешћа у Програму За учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја могуће је аплицирати са пословном идејом која као резултат подразумијева формално оснивање привредног субјекта/правног лица и/или реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.) старт-ап бизниса не старијих од 12 мјесеци.

Прихватљиви облици пословног подухвата су: комерцијално пољопривредно газдинство, привредно друштво уз обавезу запошљавања радника, предузетничка дјелатност као основна или додатна дјелатност, удружење и/или задруга који послују према принципима социјалног предузетништва уз обавезу запослења једног радника. Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност. Ограничења у вези области или индустрија из које долазе пословне идеје су оне које налаже законодавство.

Додатно, нису прихватљиве пословне идеје које имају негативан утицај на људско здравље (нпр. производња, прерада или пуштање у промет алкохолних пића или дуванских производа, производња која има значајан утицај на загађење људске околине и слично). Надаље, нису прихватљиве дјелатности припреме и услуживања хране и пића (дјелатности ресторана, кафетерија, ресторана брзе хране, мјеста за припрему оброка за конзумирање ван објекта припреме, камиона за продају хране, покретних колица са храном, припреме хране на штандовима на тржницама) као ни дјелатности кетеринга и остале дјелатности припреме и услуживања хране.

Овим се не ограничавају дјелатности које су повезане са обуком, оспособљавањем и пословним усавршавањем кувара, угоститеља, итд. Неприхватљивим ће се сматрати дјелатности трговине на велико и мало (моторним возилима и мотоциклима, пољопривредним сировинама и животињама, производима за кућанство, информацијско-комуникацијском опремом, стројевима, опремом и прибором, храном и пићем, моторним горивима, специјализованом робом, изван продавница, штандова и тржница, и слично).

У случају да се ради о властитој производњи и трговини на мало/велико произведеним учинцима, тада не вриједи претходна одредба. Иако се ограничавају одређене дјелатности за аплицирање и кориштење бесповратне финансијске подршке, биће омогућено учешће у предузетничкој обуци. Такође, у Програму не могу учествовати радници Завода за запошљавање, радници Градске управе, нити чланови њихових ужих породица, као ни корисници YEP/ИМПАКТ инкубатора пословних идеја којима је одобрена бесповратна финансијска подршка у ранијим годинама.

Како априлицирати на Програм?

Пријаве се подносе на један од сљедећих начина:

1. Лично или послати препорученом поштом или путем пријавног формулара и предајом у писарницу Града Бијељина у затвореној коверти, са назнаком „За учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“ или путем попуњавања онлајн пријавног формулара. Пријавни формулар је могуће преузети електронски на званичној страници: https://www.gradbijeljina.org/ или лично на Инфо-пулту Градске управе.
2. Путем електронске поште - достављањем скенираног формулара, који је могуће преузети у складу са упутствима из претходне тачке, путем имејла: [email protected].
3. Онлајн пријавом - путем линка: https://forms.gle/k71QW4wba72bK4J89 уз напомену да је обавезно приложити рјешење о регистрацији за већ постојеће бизнисе и невладине организације у пољу предвиђеном (2.2) за наведено.

Напомена: У случају пријаве на један од прва два начина, доставља се и копија рјешења о регистрацији за већ постојеће бизнисе и невладине организације. Пријаве на одговарајућем пријавном формулару подносе се најкасније до 31.08.2023. године. Након истека периода за прикупљање апликација из овог Јавног позива, апликације се оцјењују с аспекта испуњења администратвиних захтјева те непотпуне апликације неће бити разматране и биће одбачене.

Гдје је могуће добити више информација?

Више информација могуће је добити у Градској управи града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, путем имејла [email protected] или  броја телефона: 055/ 233 - 159 као и путем имејла [email protected] У сврху адекватног информисања о програму, Инвестициона фондација Импакт и Град Бијељина организоваће презентацију програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја, која ће се одржати 04.08.2023. године у Иновационом центру за одрживи развој - ИнЦОР (адреса: Филипа Вишњића 17, Бијељина - изнад Гарден паба), са почетком у 10.00 часова, те се овим путем позивају сви занитересовани грађани да присуствују радионици, односно презентацији.

Пријавни образац NANB