Official web site of
City Bijeljina

ОДЛУКОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА АГРАРНИ ФОНД ЈЕ У ТРЕЗОРСКОМ ПОСЛОВАЊУ ГРАДАНа основу препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Одлуком градоначелника Љубише Петровића буџетски корисник – Аграрни фонд Града Бијељина укључен је у трезорско пословање.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Града Бијељина за период од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, дала препоруку Градоначелнику да обезбиједи да се у систем трезорског пословања укључи буџетски корисник Аграрни фонд Града Бијељина, у складу са чланом 6. Став 12. Закона о трезору.

Скупштина града је у два наврата одбила да поступи према овим препорукама, иако су одборници на 11. сједници, већински са 22 гласа „за“, усвојили Акциони план за отклањање неправилности и недостатака по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске број PB066-21 од 29.12.2021. године, у којем је, између осталог, предвиђена реализација препоруке везане за укључивање Аграрног фонда у систем трезорског пословања.

Градоначелник на овај начин, поред организације трезора, примјењује овај Акциони план, односно, препоруке Главне службе за ревизију јавног сектора.

​„Трезорско пословање доприноси финансијској дисциплини и подразумијева контролу утрошка средстава, што значи да ће средства, која су намијењена на примјер за плате, морати бити уплаћена за плате, порезе и доприносе, а никако, за замјену столарије или било чега другог што неко у том тренутку сматра битним. Са преласком на трезор, таквих ситуација неће бити. Исто тако, нови начин пословања онемогућиће непотребно запошљавање“, нагласио је Петровић.