Official web site of
City Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Бијељини потврђен статус Града са повољним пословним окружењемГрад Бијељина је у оквиру процеса ресертификације потврдила статус Града са повољним пословним окружењем, према новом издању БФЦ СЕЕ (BFC SEE) стандарда, потврдила је Привредна комора Републике Српске.
Према верификационом извјештају оцјена испуњености БФЦ СЕЕ (BFC SEE) критеријума износи 95,67 одсто.
- Град Бијељина испуњава критеријуме Програма сертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи у складу са стандардом БФЦ СЕЕ (BFC SEE) Едиција III са остварених 95.67 од максималних 100 поена. Од датума одлуке Регионалног савјета локална самоуправа стиче назив „Повољно пословно окружење - Business Friendly Municipality“ и право коришћења и истицања заштићеног знака Сертификације у складу са књигом стандарда у наредне три године - наведено је у потврди Акредитационог тијела БФЦ СЕЕ (BFC SEE) NALED.


- Процес сертификације општина и градова са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи БФЦ СЕЕ у Граду Бијељина довео је до унапређења пружања услуга грађанима, као и постојећим и потенцијалним инвеститорима. Посебан допринос се односи на квалитетније сагледавање потреба привреде и њиховом учешћу у креирању политика Градске управе Града Бијељина. Град је обезбиједио ажурне податке о радној снази (запослени, незапослени и њихова структура), податке о постојећим образовним профилима, путем анкете дошло се до потреба привреде за профилима кадрова, а покренуо је и иницијативе за измјену образовних програма средњих школа у складу са потребама привредних субјеката и увео у праксу одржавање обука кадрова - наведено је, између осталог, у верификационом извјештају.