Official web site of
City Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Мићић у Бриселу

Предсједник Савеза општина и градова Републике Српске Мићо Мићић присуствовао је четрнаестом састанку Радне групе за западни Балкан Комитета региона ЕУ, који је одржан 14. новембра 2013. године у Бриселу.Oдноси између Европске уније и Босне и Херцеговине и њихов утицаја на локалне власти били су једна од тема на сатанку, на ком су присуствовали локални и регионални представници из ЕУ земаља и БиХ.У свом обраћању предсједник Савеза општина и градова Републике Српске, градоначелник Бијељине, Мићо Мићић говорио је на тему коришћења претприступних фондова (IPA) на локалном нивоу, те је покренуо питање потешкоћа са којима се суочавају мале општине у БиХ, у дизајнирању и спровођењу пројеката које финансира ЕУ, због ограничених капацитета кофинансирања.На основу изнесених ставова учесника, у Бриселу је закључено да постоји потреба за успостављањем механизама координације између различитих нивоа власти како би се омогућило ефикасније коришћење ресурса које нуде  претприступни фондови.