Official web site of
City Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа
Пројекат "EU4AGRI" објављује јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан 3,2 милиона КМ.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке прерађивачким капацитетима пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

На јавни позив се могу пријавити предузетници, задруге и микро, мала и средња предузећа, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирања риба и прераде житарица.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив, те за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Исти подносиоци пријава могу бити подржани кроз мјере подршке Пројеката до три (3) пута, узимајући у обзир све јавне позиве који ће бити објављени од стране Пројеката (од 2020. до 2024. године).

Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 до 350.000 КМ и могу се користити само за финансирање прихватљивих трошкова (наведени износи не укључују ПДВ). Максималан износ тражене финансијске подршке не може бити већи од 70% прихода оствареног у 2021. години, или максимално 350.000 КМ. Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве се могу поднијети од 05. маја 2022. године док је крајњи рок 07. јуни 2022. године до 17:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или е-маил) се неће узети у разматрање.