Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Пројекат Котон, Програм Прилика плус


Имплементатор пројекта:

Градска управа Града Бијељина, Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Донатор:

Швајцарска влада

Партнери на пројекту:

Републичка агенција малих и средњих предузећа Бања Лука

I фаза

Период имплементације:

19.10.2015-22.06.2016.

II фаза

Период имплементације:

30.12.2016-31.03.2017.