Званична интернет презентација
Град Бијељина

А.Д. "Воде"

Основне информације
 
Адреса: Улица Милоша Црњанског 16, 76 300 Бијељина
 
Teлефон: +387 (0)55 226 830
Факс:
 
e-mail:  [email protected]
web site: 
 
О ЈП Воде
 
Ј.П. „Воде“ Бијељина је основано 1998. године и правни је сљедбеник Општинског водопривредног фонда основаног 1991. године.
 
У оквиру основне дјелатности ЈП „Воде“ обавља послове изградње и одржавања хидромелиорационог система на подручју Града Бијељина и разрјешава другу водопривредну проблематику.
 
ЈП „Воде“ одржава водопривредне објекте који су у функцији одбране од поплава „унутрашњих вода“ на територији Града Бијељина, укључујући цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима, као и пратећом путном мрежом. Ово одржавање подразумијева редовно кошење банкина канала два пута годишње, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом хидромелиорационом систему, као и све хитне радове за потребе свих мјесних заједница на подручју Града Бијељина.
 
Све активности ЈП „Воде“ финансирају се из буџета Града Бијељина.

Извјештај о раду за 2010. годину и План рада за 2011. годину 109.32KB
Извјештај о раду за 2011. годину и План рада за 2012. годину 104.24KB
Извјештај о раду за 2012. годину 222.33KB
План пословања за 2013. годину 79.16KB
План пословања за 2013-2015. годину 91.75KB
Извјештај о раду за 2013. годину 311.32KB
План пословања за 2014. годину 79.08KB
Извјештај о раду за 2014. годину 283.61KB
План пословања за 2015. годину 75.94KB
Извјештај о раду за 2015. годину 330.55KB
План пословања за 2016. годину 66.15KB
Извјештај о раду за 2016. годину 341.52KB
План пословања за 2017. годину 69.56KB
Извјештај о раду за 2017. годину 322.97KB
План пословања за 2018. годину 82.33KB
Извјештај о раду за 2018. годину 339.75KB
План пословања за 2019. годину 80.75KB
Извјештај о раду за 2019. годину 335.53KB
План пословања за 2020-2022. годину 107.24KB
Извјештај о раду за 2020. годину 635.55KB
План пословања за 2021. годину 54.72KB
План пословања за 2021-2023. годину 110.33KB