Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

Одлуке о избору/поништењу поступка


Одлука о поништењу поступка ЈН ДД-09/18 - Изградња дома културе у Новим Дворовима - II фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-48/18 - реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Петра Бојовића и Улици Ђуре Даничића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-28/18 - Изградња водоводнe мрежe у МЗ "Чардачине"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-12/18 -Текуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-09-п1/18 - Набавка рачунара, штампача и копир апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-н-01/18 - Побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-03/18 -Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-04/18 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала ГрадаБијељина (дизајн и штампа)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-01(3 лота)/18 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-02/18 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана Града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17/18 - Испитивање квалитета и дебљина свих слојева коловозних конструкција током грађења
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-30/18 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједницаГрада Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-н-01/18 - Промоција пољоприврени потенцијала Семберије путем радио сигнала
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-02/18 - Израда и монтажа канти за смеће у ужем центру града
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-26/18 - Израда и уградња комуналне опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН СКП-17(4 лота) - лот4-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 20
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-35/18 - Изградња приступа парцелама на подручју Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/18 - Набавка стабилних и ручних радио станица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-01/18 - Набавка oпреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2018“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/18 - Набавка интервенцијске опреме за ватрогасце (одијела, рукавице, чизме, опасач, шљем и друго)
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима преквалификације у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/18 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци- IX фаза, занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-33/18 - Изградња и асфлатирање путева, улица, пјешачко-бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-31/18 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина и изградња НН мреже
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/18 - Изградња водоводних мрежа у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-16(2 лота)/18 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-14/18 - Oдржавање кишне канализације у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања у 2018, 2019. и 2020. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-06/18 - Уређење (кошење) излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота) лот 2-п1/18 - Снимање и преношење прес конференција поводом сједница и других манифестација Скупштине Града у 2018. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПР-02/18 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.05 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/18 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-01/18 - Набавка новина за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-01/18 - Набавка и уградња опреме (дјечије игралиште) у склопу пројекта „Партнерство одрживог развоја јединица локалне самоуправе”
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-07/18 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-19/18 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-05/18 - Набавка радне ватрогасне одјеће и обуће за ватрогасце
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-15(2 лота)/18 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЈН-01(4 лота)/18 - Услуге ревизије
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-03/18 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН SKP-10/18 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ИП-01 (4 лота)/18 - Преглед инспекцијских узорака у току 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-06/18(наставак пројекта ДД-15/17) - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром- II фаза
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-09/18 - Набавка рачунара,штампача и копир-апарата за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-02/18 - Набавка седмичних локалних новина за потребе мјесне заједнице
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-13(4 лота)/18 - Oдржавање-пошљунчавање локалних макдамских путева и градских макдамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-23/18 - Геодетско мјерење и снимање током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-01/18 - Кредитно задужење Града Бијељина (5.000.000,00 КМ)
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08/18 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку ЈН ДД-06/18 (наставак пројекта ДД 15/17)-Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром-II фаза (груби грађевин
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН БиЗ-01/18 - Набавка личне опреме (одјеће и обуће) за припаднике цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01-п1/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ИП-02/18 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - БиЗ-02/18 - Набавка два пластична чамца од полиетилена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - СКП-20(4 лота)/18 - Kошење - уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-06/18 - Одржавање ватрогасних возила и одржавање надоградње на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СГ-01(2 лота)/18 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ПР-н-01/18 - Набавка услуга организовања конференције из сфере менаџмента
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-01/17 - Ватрогасно возило – аутомеханичка љества Л32М
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-07/17 - Мобилна потопна пумпа за воду
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ПЉ-01/18 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина у 2018., 2019. и 2020. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-05(3 лота)-п1/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-11/17 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина (за 2018. и 2019. годину)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-02(2 лота)/17 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-03/17 - Набавке ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-н-02(2 лота)/17 - Радови на санацији ударних асфалних рупа на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-13/17 - Реконструкција и санација ромских кућа у оквиру пројекта "Стамбено збрињавање Рома 2016-2017"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-08-п1/17 - Садња дрворедних садница
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-07/17 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина током 2018.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-39/17 - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-27/17 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-н-03/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу за 2018. годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН КГН-н-01/17 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина за 2018.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2Лот-а)- лот1-у1- п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж локалних...
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН Ф-н-02/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације СКП-12 (2Лот-а)-лот 1-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одржавање локалних и некатегорисаних пут
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-02(2 лота)/17 - Јавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-04/17 - Ватрогасно техничко возило са опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-11/17 - Теренско возило
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка претквалификације поступка јавне набавке СКП-12(2 lota)-lot 1-u1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на редовно одрж путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-06/17 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2018. године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год
 
0.21 MB
 
Одлука о рез претк у поступку ЈН број СКП-20-у1-п1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на геодетско мјерење и снимање током 2017. год додатни уговор...
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број СКП-01/17 - Набавка декоративне расвјете
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претк у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.21 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН број ДД-Н-01-п1/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе "Вук Караџић" Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.22 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ПР-03/17 - Систематска дератизација II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-24 (2Лота)-лот 2 – у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате пут
 
0.06 MB
 
Одлука о рез претквал у поступку ЈН број шифра: СКП-24 (2Лот-а)-лот2-у1/17 - Угов вишка потреб радова приликом реал угов који се односи на рад на санац ударних асфалт рупа на локал и некате путевима
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-02/17 - Ватрогасно возило са затвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ТВЈ-03/17 - Ватрогасно возило са отвореном надоградњом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-17/17 - Извођење радова на адаптацији свлачионица ФК 'Слобода' Доњи Загони
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН ОЗП-05(3 лота)/17 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-13(3 лота)/17 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета током 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-03/17 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-08/17- „Садња дрворедних садница”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - ПЉ-02/17 - Медијска промоција под називом "Произведено у Семберији" путем земаљског ТВ канала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН СКП-40/17 - Рушење и демонтажа постојеће ограде и изградња нове ограде на раскрсници Ул.Светозара Марковића и Ул.Живојина Мишића
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-05/17 - Техничка организација, медијско праћење избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељине у 2017.годинe
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН - КГН-17-п1/17 - Медијска афирмација улоге МЗ у систему локалне самоуправе и подстицање актив учешћа грађана у пословима МЗ путем каб.ТВ сигнала
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ДД-16(4 лота)/17 - Санација и реконструкција парохијских домова на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку ЈН ОЗП-04/17 - Набавка погонског горива за моторна возила Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње за 2018. и 2019.годину
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН: ОЗП-16/17 - Набавка половног аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.07 MB
 
Одлука о пониш поступ ЈН: СКП-20-у1/17-Уговарање вишка потребних услуга приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: СКП-20-у1/17 - Приликом реал уговора који се односи на геод мјерење и снимање током 2017, додатни угов 1 на угов број 02-404-34/17 од 12.04.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН број: ДД-10-у1/17 - Уговарање вишка радова на изградњи Дома културе у Н.Дворовима, додатни угов 1 на угов број: 02-404-147/17 од 18.09.2017.
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-04/17 - Набавка спортских реквизита и опреме за потребе спортских такмичења основних и средњих школа и клубова, за опремање...
 
0.07 MB
 
Oдлука о поништењу поступка ДД-н-01/17 - Наставак изградње објекта подручног одјељења у Лединцима Основне школе 'Вук Караџић' Бијељина VIII фаза – занатски радови
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-15/17 - Набавка више службених аутомобила за потребе Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН шифра БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заштите" Додат уговор 1 на Уговор 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку ЈН шифра: БиЗ-02-У1/17 - Утврђ. вишка и уговарање непред.радова на "Санацији стамб пород објек корисниц борач-инвал заш" Додат уговор 1 на Угов 02-404-10/17
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима преткв у поступку ЈН 02-404-46/17 - ЛОТ 2 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одржавање лок и некатег путева и улица у насељима...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке: СКП-12 (2 Лота)-лот2-у1/17 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на редовно одрж лок и некатег путева
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-06/17 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације Енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: БиЗ-03-У1/17 - Утврђ вишка и уговарање непредвиђ радова на Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Утврђивање вишка и уговарање непредвиђених радова на "Завршетку радова и уређењу ентеријера депоа Музеја Семберије и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-15/17 - Извођење радова на изградњи објекта штале за краве са измузиштем и наставним центром I фаза (груби радови)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-17(4 лота)/17 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2017/2018
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН КГН-17/17 - Мед афир улоге мјесних заједница у систему локалне самоуправе и подстицање активнијег учешћа грађана у пословима мјесних заједница путем кабловског ТВ канала
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-04/17 - „Санирање стамбеног објекта на Пет језера који је у власништву Града Бијељина”
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-10/17 - Извођење радова на изградњи Дома културе у Новим Дворовима
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка у поступку ЈН СKП-18(ц2, 2 Лот-а)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних наканада за Лот 1 - Чишћење и уређење бујичних потока на подручју МЗ Љељенча
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најпов понуђ у поступку ЈН: ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквал у поступку ЈН радова ОЗП-14-У1/17 - УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ПРОЗОРА ЗА ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ГУ ГРАДА БН
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-38/17 - Изградња кружне раскрснице „Блед“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-07/17 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци VII фаза – занатски радови
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-36/17 - Асфалтирање локалних и некатегоризованих путева и градских улица
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-18(ц1, 2 лота)/17 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПР-02-п1/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02-п1/17- Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ПЉ-03/17 - Израда шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)-лот 2-п1/17 - Осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-02/17 - Набавка службеног путничког аутомобила за потребе Кабинета Градоначелника
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-02-п1/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-13 (2Лот-а)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 4
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 3
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 2
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б, шифра ОЗП-10/17 - понуда број 1
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-33(ц1)/17 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму (наставак ископа канала Ј-1-1-1 у Новом насељу Јања)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта "Прилика плус"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-н-01-п1/17 - Технички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-16/17 - Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН-01/17 - Набавка рачунара и опреме у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку поступку јавне набавке КГН-09/17 - Унутрашњи радови на сређивању радионице у склопу пројекта "Прилика плус" - практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-02/17 - Директан пренос свечаних сједница и емитовање програма поводом Славе и Дана града
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке КГН-02/17 - Набавка материјала за практичну наставу у склопу пројекта 'Прилика плус' – практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-12(2 лота)/17 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила ГУ Града Бијељина током 2017. и 2018. год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-25/17 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке КГН 07/17 - Израда и набавка промотивних материјала за промоцију потенцијала Града Бијељина (дизајн и штампа)
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ОЗП-н-01/17 - Tехнички преглед службених аутомобила Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке Ф-01/17 - Пружање банкарских услуга
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-02/17 - Општа систематска дератизација на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-10/17 - Грађевински радови на ватрогасним објектима
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-22/17 - Уклањање постојеће и изградња нове ограде у МЗ „Патковача“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ИП-01(4 лота)/17 - Инспекцијски узорци у току 2017. године
 
0.08 MB
 
Одлука о избору наповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда прој тех док – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољопривредне школе
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најпов понуђача у поступку јавне набавке ДД-14/17 - Израда пројектно техничке документације – објекат прве фазе комплекс фарме (музне краве) за потребе практичне наставе Пољоприв.школе
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-23/17 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СГ-01(2 лота)/17 - Снимање сједница Скупштине Града Бијељина у 2017. години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-31/17 - Асфалтирање пута у МЗ Дијелови, Насеље блок 3, Град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ТВЈ-09-п1/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.07 MB
 
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке СКП-13(2 лота)/17 - Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-29/17 - Наставак изградње саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке БиЗ-01/17 - Набавка опреме за потребе цивилне заштите
 
0.07 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-21/17 - Израда кућних бројева, огласних табли, табли упозорења, путоказа, заштитних стубића и саобраћајних знакова
 
0.06 MB
 
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-14/17 - Угоститељске услуге за потребе пројекта „Прилика плус“-Практична настава на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-28/17- Изградња и асфалтирање путева, улица, пјешачко-бициклистичка стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-14/17 - Набавка и уградња прозора за зграде у власништву Градске управе Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б шифра КГН-04/17 - Спровођење обука за предузећа на тему припреме приједлога пројеката и израде биз планова
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Ф-н-01/17 - КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА (4.000.000,00КМ)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-н-01/17 (наставак СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке радова: СКП-н-01/17 (Наставак пројкта СКП-28/16) - Изградња саобраћајнице у оквиру индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора за услуге из Анекса II дио Б КГН-05/17 - Спровођење обуке за три ЈЛС на тему инвестиционе промоције
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације у поступку јавне набавке роба: СЗП-07 (3Лот-а)-лот 1 – п2/16 (НЕПЛАНИРАНА) - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: ПР-01- п1/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018. години
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години шифра: ПР-01-п1/17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке ОЗП-11/17 - Tекуће одржавање канцеларија Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-04/17 - “Уређење излазнo – улазних путних праваца и обале канала Дашница на подрчју Града Бијељина“
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-06/17 - Набавка два чамца са приколицом
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-26/17 - Изградња јавне расвјете на подручју ужег центра Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-06/17 - Кошење и грабање градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-07/17 - Прање саобраћајница и тротоара у Граду Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне ИП-03/17 - Извршење рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ПР-01/17 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2017. и 2018.години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка јавне набавке ТВЈ-05/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољ понуђача у поступку ЈН: СКП-19 (2Лота)-лот 2 – у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализ уговора који се односи на организ зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-19 (2Лот-а)-лот2-у1/16 - Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на организовање зимске службе у сезони 2016/2017
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке: СКП-31 (ц1,2 Лота)-лот1-у1/16 - Уговар вишка, мањка и непред рад приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц1, 2 Лот-а) - лот 1 - у1/16 - Уговарање вишка, мањка и непред радова приликом реал угов који се односи на прошир моста на лок путу Л-17
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-05/17 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површ у мјесним заједницама око домова културе, школ објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ТВЈ-09/17 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СKП-10 (4Лот-а)/17 - Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/17 - Набавка три електричне сирене за узбуњивање
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-05/17 - Набавка личне ватрогасне опреме–одјећа и обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/17 - Завршетак радова и уређење ентеријера депоа музеја Семберија и спомен собе погинулим борцима ВРС
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН-СКП-10(4 лота)/17 -Одржавање – пошљунчавање локалних макадамских путева и градских макадамских улица на подручју града Бијељина
 
 
0.09 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-12(2 лота)/17 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-02/17 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН - СКП-20/17 - Геодетско мјерење и снимање током 2017. године
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу СЗП-07(3 лота)-лот 1-п1/16 - Набавка штампаних образаца за потребе Градске управе Бијељина током 2017. и 2018.године
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКп-19/17-Чишћење и уређење депоније у МЗ Ковачићи
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24(2 лота)/17 - извођење радова на санацији ударних асфалтних рупа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-02/17- избор ужине за ромску дјецу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-03(2 лота)/17- Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ДД-06/17 - Вршење услуга превоза ученика основних и средњих школа на спортска такмичења и награђених учесника културних манифестација у 2017. години
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ОЗП-08/17 - Објава огласа и обавјештења у дневном листу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-н-06(2 лота)/16 - Уређење комуналне инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22 (3Лот-а)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета за лот 3 - услуге интернета
 
0.05 MB
 
Одлука о резултатима ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Улице браће Лазић у МЗ Јања
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СКП-36 – у2/16 - Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи асфалтирање Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-05/16 - Израда геодетског елабората за спровођење експропријације непокретности по допуни појаса експропријације некретнина потребног за...
 
0.08 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СKП-09/16 - Усклађивање са рачуноводственим стандардима и израда нових модула за информациони систем за комуналну накнаду
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-32/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-21/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-08/16 - Адаптација Ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-31 (ц2, 4лота)-лот4-у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за СКП-31 (ц2,4 лота)-лот4- у1/16 - Уговарање непредвиђених радова приликом реализације уговора који се односи на ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП- 15/16 - Услуга текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења email сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о резултатима претквалификације за ЈН СЗП-15/16 - Услуге текућег и превентивног одржавања информационог система за увезивање матичних канцеларија и услуге коришћења e-mail сервера и контроле...
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-14/16 - Одржавање и набавка резервних дијелова за текуће и превентивно одржавање рачунара, штампача, скенера и фотокопир апарата током 2017. и 2018.год
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-01(2 лота)/16 - Jавна градска хигијена
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-08/16 - Адаптација ватрогасног дома Бијељина – Јања и уређење просторија за боравак запослених у ТВЈ
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-22(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-07(3 лота)/16 - Набавка штампаних образаца, канцеларијског материјала и тонера
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-09(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-04-п1/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Змај"
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-10/16 - Набавка и израда рекламног материјала за потребе Градске управе Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-01/16 - Рјешавање проблема Рома у области стамбеног збрињавања у Граду Бијељина – 7 стамбених објеката
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-04/16 - Техничка организација избора спортисте Града Бијељина и снимање видео портрета спортиста Бијељина у 2016.години
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03-у1/16 - Утврђивање вишка и мањка радова и уговарање непр. радова на дог. и рек. депоа Музеја Семберија и изградња спомен собе погинулим борцима РС
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-02/16 - Мјерење аерозагађења на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката градске управе града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-05/16 - Набавка печења и остале готове хране за потребе Градске управе Града Бијељина током 2017.године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-06/16 - Набавка робе за одржавање хигијене просторија и објеката Градске управе Града Бијељина и јавне кухиње током 2017.године
 
0.17 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-04-у1/16 - Утврђивање вишка радова и уговарање непредвиђених радова на санирању стамбених породичних објеката корисницима борачко – инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-08/16 - Набавка робе за потребе чајне кухиње Градске управе Бијељина током 2017. и 2018. године
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-02/16 - Асфалтирање – пресвлачење пута за избјегла и расељена лица у МЗ Хасе, град Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16 - Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ДД-н-04/16 - Превоз дјеце са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу 'Чика Јова Зма
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б КГН-22-п1/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-04/16 - Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица - пут ка гробљу
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-03/16 - “Ужина са акцентом на ромску дјецу у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-н-02/16 - Дидактичка средства и материјал за васпитно – образовни рад са дјецом у Дјечјем вртићу „Чика Јова Змај“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-01/16-Набавка водоматеријала у склопу реализације пројекта водоснабдијевања насељеног мјеста Модран
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-и-03/16-Сасјецање растиња на старом каналу Дашница који почиње у Црњелову Горњем , а завршава у каналу Нова Дашница у укупној дужини од 2.000 метара
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-36/16 - Aсфалтирање улице Браће Лазић у МЗ Јања
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-22/16 - Набавка угоститељских услуга за потребе организације енергетских дана Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 2-у1/16-Уг. вишка потребних услуга приликом реал. уг. који се односи на одржавање–пошљунчавање нек. путева–ЈИ дио 1 града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05-у2/16-Утврђивање мањка и вишка и уговарање непредвиђених радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци-VI Фаза
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-н-03(2 лота)-лот 2-у1/15-Уг. вишка потребних радова приликом реал. уг. на санацији ударних асф. рупа на лок. и нек. путевима на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)-лот 4-у1/16-Уг, вишка пот. услуга приликом реал. уг. који се односи на одр.–пошљ. нек. путева–југоисточни дио 2 града Бијељина–Лот 4
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)-лот 1-у1/16-Угов. вишка потребних услуга приликом реал. уг. на ред. одржавању лок. и нек. путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 5-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-13( 5 лотова)-лот 1-у1/16-Уговарање вишка потребних услуга приликом реализације уговора који се односи на одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача у постпуку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19-п2/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-07/16 - Техничка подршка функционисању одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-19(2 лота)/16 - Организовање зимске службе на подручју Града Бијељина у сезони 2016/2017
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН БиЗ-05/16 - Санација и адаптација на стамбеним објектима борачке категорије становништва (који су у власништву Града Бијељина)
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19-п1/16 - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 34/16 - Изградња фекалне канализације у насељу 5 језера
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП 07/16 - Садња дрворедних садница
 
0.08 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-Н-01/16 - Набавка службене одјеће за комуналну полицију Градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-19/16-Анекс II дио Б - Израда аката о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-24/16 - Изградња јавне расвјете на подручју градских и сеоских мјесних заједница Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача СКП-31(ц2, 4 Лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СКП-27-ц1/16 - Изградња и асфалтирање путева, улица , пјешачко–бициклистичких стаза и тротоара на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-12 (2 лота)/16 - Осигурање имовине и лица и осигурање и регистрација службених аутомобила Градске управе Града
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-11/16 - Изградња темеља и темељне плоче у Дому културе у Којчиновцу
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-10/16 - Извођење радова на доградњи и адаптацији дјечије играонице у Новом насељу у Јањи
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-01-П1/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ДД-09/16 - "Извођење завршних радова на кући Симић Славише и Драгане са седморо дјеце, Велика Обарска"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-14-п1/16 - "Истраживање јавног мњења о имиџу Града Бијељина, ставовима грађана о развојним пројектима и правцима развоја Града..."
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за БиЗ-04/16 - "Санирање стамбених породичних објеката корисницима борачко-инвалидске заштите"
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН ПП-н-01/16 - Вршење сузбијања ларви комараца на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-30-ц1-у1/15 - Израда главног пројекта новог моста бр.1 преко ријеке Јање на стационажи СТ.0+895.15
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ПП-н-02(2 лота)/16 - “Mедијска промоција под називом 'Произведено у Семберији“
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-31(ц1,2 лота)/16 - Изградња инфраструктуре из водопривредних накнада по програму
 
0.07 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН ДД-01/16 - Набавка опреме за бебе поводом манифестације „Конференција беба 2016“
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СЗП-11/16 - Текуће одржавање канцеларија и објеката Градске управе Града Бијељина на територији Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа и обућа
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-25/16 - „Куповина локалних новина за Град Бијељина и мјесне заједнице уз припадајућу поштарину
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-03/16 - Вршење дезинсекције на подручју Града Бијељина у 2016. години
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН КГН-12(2 лота)/16 - Објављивање репортажа о активностима органа Градске управе
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН КГН-24/16 - Поправка објеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору највољнијег понуђача за ЈН СКП-28/16 - Изградња саобраћајнице у оквиру Индустријске зоне II
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-13(3 лота)/16 - Услуге фиксне и мобилне телефоније и интернета
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-12/16 - Одржавање канала Дашница (чишћење крупног отпада)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке СКП-03-п1/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-19/16 - Израда акта о процјени ризика на радном мјесту
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СЗП-02(3 лота)-лот 2-п1/16 - Набавка хљеба за потребе јавне кухиње градске управе Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука по жалби о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ТВЈ-09/19 - Теренско-теретно возило са дуплом кабином и теретним простором са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за СГ-01/16 - Телевизијско снимање сједница Скупштине града Бијељина и емитовање репортажа са сједница Скупштине града за 2016. годину (електронски медији)
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за КГН-11(2 лота)/16 - Медијско праћење
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН БиЗ-03/16 - Доградња и реконструкција депоа музеја Семберија и изградња спомен соба погинулим борцима Републике Српске
 
0.06 MB
 
Одлука о поништењу поступка за ЈН СЗП-04/16 - Набавка рачунарске опреме
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-02/16 - Набавка теренско-путничког возила са потребном опремом
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-20/16 - Испитивање и сервисирање апарата за заштиту органа за дисање
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-07/16 - Одржавање ватрогасних возила и надоградња на истим
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ТВЈ-06/16 - Набавка личне ватрогасне опреме – одјећа, обућа
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-01-п1/15 - Вршење систематске дератизације на подручју Града Бијељина у 2016.години
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-16(2 лота)/16 - Израда и одржвање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-09-п1/16 - Набавка и израда промотивних материјала за пројекте и активности Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-13(5 лотова)/16 - Одржавање – пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б СЗП-21/16 - Услуге систематског прегледа ватрогасаца
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ДД-05/16 - Извођење радова на изградњи петоразредне подручне школе и објекта вртића у насељу Лединци – VI ФАЗА
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-14/16 - Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц1/16 - Ревизија пројектно–техн. документације - гл. пројекта фекалне и кишне канализације, реконструкција саобраћајница и јавне расвјете у Бијељ...
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-18(4 лота)/16 - Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју Града Бијељина
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН ПП-02/16 - Хигијеничарска служба на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-33/16 - Реконструкција јавне расвјете у Улици Његошевој и на локацији Криви мост
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН КГН-н-01/16 - Израдња темеља за породични стамбени објекат у Црњелову
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-2 СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б-1 - СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка /вечере и преноћишта током 2016.године из Фонда...
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-23/16 - Изградња водоводне мреже у мјесним заједницама
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку додјеле уговора о о услугама из Анекса II дио Б СЗП-17/16 Анекс II дио Б - Пружање услуга ручка/вечере и преноћишта током 2016. године.
 
0.07 MB
 
Одлука о поништењу поступка ЈН СКП-03/16 - Уређење излазно-улазних путних праваца и обале канала Дашница на подручју Града Бијељина (кошење и чишћење дна канала)
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-25/16 - Набавка и уградња семафорског уређаја на подручју града Бијељина Улица незнаних јунака - ОШ "Кнез Иво од Семберије"
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-02(3 лота)/16 - Набавка хране за потребе јавне кухиње Града Бијељина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-20-ц2/16 - Израда идејног рјешења водоснадбијевања јужног подручја Семберије
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-26/16 - Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју Града Бијељина
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СЗП-03/16 - Набавка канцеларијског намјештаја
 
0.08 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-05/16 - Кошење и грабање Градског парка
 
0.06 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-29/16 - Изградња – асфалтирање приступне саобраћајнице у Улици Илије Гарашанина
 
0.07 MB
 
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-04/16 - Чишћење дивљих депонија и одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских објеката и спомен обиљежја
 
0.07 MB
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЈН СКП-15(2 лота)/16 - Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на подручју Града Бијељина
 
0.07 MB