Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

A.D. "Vodovod i kanalizacija"


Osnovne informacije
 
Adresa: Ulica Hajduk Stanka 20, 76 300 Bijeljina
 
Telefon: +387 (0)55 226 460 (centrala)
Faks: +387 (0)55 210 751
 
e-mail: [email protected]
web site: http://www.bnvodovod.com
 
O Vodovodu i kanalizaciji
 
A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina je izdvajanjem iz komunalne radne organizacije „4. jul“ započelo sa radom kao Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina dana 31. jula 1991. godine sa osnovnom djelatnošću eksploatacije, prečišćavanja i distribucije vode.
 
Društvo je u narednom periodu prošlo kroz nekoliko svojinskih transformacija, a po donošenju Odluke o transformaciji osnovnog javnog državnog preduzeća u akcionarsko društvo od 29. decembra 1999. godine započet je proces transformacije u akcionarsko društvo.

Od jula 2004. godine ovo društvo posluje pod nazivom Akcionarsko društvo „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina.
 
A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina danas funkcioniše kao savremeno društvo sa stalnom tendencijom ka usavršavanju i proširenju naše osnovne djelatnosti.
Sa okončanjem procesa privatizacije struktura akcijskog kapitala društva je sljedeća:
 
Opština Bijeljina – 65%
PREF RS A.D. Banja Luka – 10 %
Fond za restituciju RS A.D. Banja Luka – 5%
Ostali akcionari – 20%
 
U prethodnih nekoliko godina broj zaposlenih, a naročito lica sa visokom stručnom spremom, se povećao što je evidentno podiglo na viši nivo kvalitet, profesionalnost i stručnost u obavljanju registrovane djelatnosti. Sa posljednjim uvećanjem osnovnog kapitala društva isti danas iznosi 10.009.225,00 KM. Društvo je uspjelo da od vodovodnog sistema koji je do 1992. godine snabdijevao oko 30 000 stanovnika sagradi sistem koji snabdijeva oko tri puta veći broj stanovnika koristeći se isključivo sopstvenim kadrovima i raspoloživim sredstvima.
 
Vizija Društva
 
Biti uspješno preduzeće u regionu po kvalitetu pružene usluge u oblasti vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadne vode.
 
Misija Društva
 
Optimalna proizvodnja, kontinuirana i racionalna distribucija zdrave vode za piće krajnjim korisnicima, uz odvođenje i tretman otpadnih voda prema najvišim standardima zaštite životne sredine, ulaganje u razvoj vodovodnog sistema i sistema javne odvodnje otpadnih voda, a sve u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja zainteresovanih strana i pozitivnog doprinosa društvenoj zajednici.