Документи

Новости

У 2018. години oдржан позитиван обим предузетничког пословања

28.01.2019
slika

У Граду Бијељина су у прошлој години почела са радом 240 предузетника, од чега их је највише своју предузетничку дјелатност регистровало у области угоститељства – 72, а предњаче и занатлије са 66 пријављених, односно, трговци са 50 пријављених радњи.
У прошлој години рад је пријавила и 21 агенција, 18 предузетника из области саобраћаја и 13 из области услуга.
Према подацима градског Одјељења за привреду, у прошлој години предузетничку дјелатност одјавило је 238 предузетника. Евидентирана су и 102 привремена престанка рада и седам наставака рада, што је у границама годишњег просјека.
Највише одјављених радњи било је у области трговине – 84, као и 70 занатских, односно 58 угоститељских радњи. У области саобраћаја рад је одјавило 11 предузетника, у области агенција осам и у области услуга седам предузетника.
Као разлоге за одјаву рада, предузетници су наводили нерентабилност пословања изазвана недостатком посла, високим обавезама и цијенама енергената, високим трошковима узимања кредита, слабом куповном моћи становништва и нелојалном конкуренцијом великих предузећа и трговачких ланаца, као и одлазак у иностранство.
У Бијељини је закључно са 31. децембром 2018. године пословало укупно 1843 предузетника,од чега их је 671 било у области трговине, 520 занатлија, 310 предузетника у угоститељској дјелатности, у области агенција и услуга 206, а саобраћајем се бавило 136 предузетника, показују подаци Одјељења за привреду.

Фото: Михајло Васић