Документи

Новости

Расте број угоститељских и занатских радњи, трговине се затварају

07.11.2018
slika

У Бијељини је за десет мјесеци ове године пријављено 212 самосталних предузетничких радњи, док су 192 одјављене. У овом периоду привремено је престало са радом 65 радњи, а седам је наставило са радом.
Највише пријављених радњи је из области угоститељства - 62 и занатства -61. Из области трговине пријављено је 45 радњи, из области агенција 18, саобраћаја 14 и услуга 12. Највише одјављених радњи је из области трговине - укупно 66, као и занатства - 58 и угоститељства - 50.
Разлози за одјаву рада предузетника су нерентабилност пословања изазвана недостатком посла, високим обавезама, високим цијенама енергената, неповољним условима кредитирања, слабом куповном моћи становништва и нелојалном конкуренцијом великих предузећа и трговачких ланаца.
Закон о занатско-предузетничкој дјелатности прописао је могућност предузетницима да привремено престану са радом. Након истека рока за привремени престанак, предузетници су дужни да поднесу пријаву о поновном почетку обављања дјелатности у року од осам дана, по истеку привременог престанка обављања дјелатности. Предузетницима који не изврше ову обавезу у прописаном року, регистрациони орган јединице локалне самоуправе рјешењем ће утврдити престанак обављања дјелатности и брисати предузетника из регистра.
По том основу током шест мјесеци ове године, по службеној дужности одјављено је 17 предузетника, саопштено је из градског Одјељења за привреду.
Према подацима овог Одјељења, у Бијељини је тренутно активан 1881 предузетник, док је у истом периоду у 2017. години било активно 1843 предузетника.