Документи

Новости

Од 2012. до 2017. године број туриста у Бијељини већи за преко 70 одсто

30.07.2018
slika

На сједници Скупштине усвојен је Извјештај о реализацији  Стратегије развоја туризма Града Бијељина за период од 2012-2017. године, као основни стратешки документ развоја туризма.
Претходних година Бијељина постаје све више препознатљива на туристичкој мапи, што потврђују статистички подаци о броју долазака и ноћења, како домаћих, тако и страних туриста. Републику Српску је током 2017. године посјетило 344.659 туриста и реализовано је 799.543 ноћења, а Бијељина остварује 30.691 долазак туриста и 55.302 ноћења, од чега су домаћи туристи остварили 49,9 одсто ноћења,  док су страни туристи остварили 50,1 одсто ноћења.
Анализом података Републичког завода за статистику Републике Српске, у 2017. години, утврђено је повећање броја долазака туриста у Бијељину, у односу на 2012. годину за 70,73 одсто, а број ноћења туриста повећан је за 37,13 одсто, што представља најважнији допринос остварењу Стратегије.
На почетку реализације Стратегије развоја туризма општине Бијељина, смјештајна туристичка понуда Бијељине располагала је са 324 собе и 812 лежаја, док  на крају 2017. године располаже са 403 собе и 907 лежаја. Такође, на почетку реализације Стратегије, смјештајни капацитети Бијељине су били садржани у четири хотела, једанаест мотела, једном хостелу, два пансиона, два коначишта и пет кућа за одмор. На крају реализације Стратегије, структура је сљедећа: седам хотела, девет мотела, једном хостелу, два пансиона, три коначишта и дванаест кућа за одмор. Пружањем туристичких и угоститељских услуга бави се 14 правних лица и 309 угоститељских радњи различитих врста (мотели, пансиони, коначишта, гостионице, кафе барови, бифеи, ресторани, традиционални угоститељски објекти итд.), а услуге организовања путовања обављају четири путничке агенције у Граду.
Такође, подаци Републичког завода за статистику показују да је остварен и пораст запослених у сектору туризма и угоститељства у Бијељини, који у 2014. години упошљава 858 радника, у 2016. години 910, а у 2017. години укупно 990 радника.
У пословној 2012. години привредни субјекти чија је основна дјелатност туризам остварили су преко 10 милиона КМ укупног прихода, док су за само пет година, односно на крају пословне 2017. године остварили укупне приходе у вриједности од преко 82 милиона КМ. Овај финансијски показатељ сврстава сектор туризма на пето мјесто по оствареним укупним приходима, послије трговине, прерађивачке индустрије, производње и испоруке електричне енергије и грађевинарства.
Туристичка понуда Бијељине базира се на манифестационом туризму, етно и еко туризму, бањском туризму, вјерском, транзитном и ловном туризму, као и туризму на водама и спортско-рекреативном и излетничком туризму.