Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Списак полазника обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

10.01.2018
slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Кабинет Градоначелника
- Одсјек за локални економски развој и европске интеграције -
Број: 02/14-057-1-4/18
Датум: 05.01.2018. године

На основу Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму предузетничке обуке у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, који је објављен 27.11.2017. године, Комисија за евалуацију приспјелих пријава, објављује списак полазника обуке:

1.    Слађана Пекић,
2.    Александар Ивић,
3.    Владана Милановић,
4.    Дајана Мијатовић,
5.    Дијана Митровић,
6.    Зоран Копривица,
7.    Зорица Симић,
8.    Јованка Маринковић,
9.    Љубинка Тодоровић-Милановић,
10.    Матеја Маљукан,
11.    Милица Крљић,
12.    Нада Мијатовић,
13.    Сања Михајловић,
14.    Синиша Гајић,
15.    Славенко Дакић,
16.    Славица Милаковић,
17.    Слађана Богдановић,
18.    Стефан Миличевић,
19.    Сузана Вулета,
20.    Цвија Крајишник.

Предузетничка обука ће се одржавати на Факултету пословне економије Бијељина у фебруару 2018. године, док ће о тачном датуму и времену почетка обуке полазници бити накнадно обавјештени.

Координатор Пројекта
Анкица Тодоровић