Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Поновљени Јавни позив за подизање засада и производњу црвене паприке

05.12.2017
slika

ПРОЈЕКАТ "ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И СУПСТИТУЦИЈУ УВОЗА У ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ",

у оквиру пројекта „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“ финансираног од стране Европске уније, а имплементиран од стране Међународне организације рада – ИЛО, расписује

„ПОНОВОЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗАСАДА И ПРОИЗВОДЊУ ЦРВЕНЕ ПАПРИКЕ“

У оквиру пројекта „Јачање интегралне пољопривредне производње за смањење незапослености и супституцију увоза у прерађивачкој индустрији”, расписан је Поновљени јавни позив за физичка лица са подручја Града Бијељина, за подршку у активностима подизања засада и производње црвене паприке. Општи циљ пројекта је давање доприноса смањењу незапослености на подручју Бијељине, те повећању конкурентности локалних пољопривредних произвођача. Водећи имплементатор пројекта је удружење Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ), а партнери су Град Бијељина, Завод за запошљавање РС - филијала Бијељина, “Сава Семберија д.о.о.”Бијељина, те Установа за образовање одраслих “Доситеј” из Бијељине.
Између осталог, план је да се пројектом подржи 50 незапослених особа, власника или уживалаца права некомерцијалних пољопривредних газдинстава и обрадивог земљишта (2,5 дулума), да се обуче техикама узгоја, те снабдију неопходним репроматеријалима за производњу црвене паприке (цца 600 тона). С обзиром да се ради о дефицитарној сировини, пројектом је дефинисано да сав приход буде пласиран у домаћој прерађивачкој индустрији – предузећу „Сава Семберија“ д.о.о. Бијељина, по унапријед уговореној откупној цијени.

Корист за апликанте

Одабрани пољопривредни произвођачи ће током пројекта добити:
- сертификовану обуку о повртларству, са посебним акцентом на узгој црвене паприке и производњу расаде,
- квалитетан садни материјал црвене паприке,
- адекватна средства заштите од болести засада,
- осигурање засада од несреће
- ђубриво,
- суфинансиран систем за наводњавања.
- подршку консултаната пољопривредне струке у свим фазама узгоја црвене паприке,
- уговором обезбјеђен пласман паприке у предузећу Сава Семберија доо Бијељина.

Начин објаве јавног позива, аплицирања и обавјештавања корисника

Сваки подносилац пријаве (физичко лице) треба испунити сљедеће опште критеријуме:
- Подносилац мора бити незапослена особа регистрована на Заводу за запошљавање РС - филијала Бијељина као тражилац посла;
- Подносилац мора у моменту предаје апликације имати регистровано некомерцијално пољопривредно газдинство, располагати са пољопривредним земљиштем (од минимално 2.5 дулума) или посједовати уговор о кориштењу земљишта за наредне 2 године и на којем ће се успоставити производња паприке.
- Подносилац пријаве мора имати пребивалиште и бавити се пољопривредном дјелатношћу на територији Града Бијељина, те мора имати претходно искуство у повртларској производњи;
- Парцела на којој ће се покренути производња црвене паприке мора имати приступ путу и стални извор чисте воде за наводњавање (чесма, бунар, чатрња, поток и сл.);
- Земљиште за производњу паприке треба испуњавати потребне агротехничке и агропедолошке услове (осунчано и одговарајућег квалитета, земљиште не смије бити мочварно и са депресијама у којима се задржава вода, не смије бити дио клизишта, и сл.);

Комплетан текст Јавног позива на линку.
Изјава о сагласности на линку.
Образац за пријаву на Јавни позив на линку.