Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Пријава за Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

27.11.2017
slika

На основу Уговора између Међународне организације рада (ILO/МОР) и Града Бијељина, број 02-014-11/17 од 13.06.2017. године, о имплементацији Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ и Писма сагласности од 23.08.2016. године између ЈУ Заводa за запошљавање Републике Српске, којим се потврђује сарадња у имплементацији пројекта у оквиру БиХ/15/01/ЕУР – Локална партнерства за запошљавање (ЛЕП) у БиХ, расписује се


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У БИЈЕЉИНИ“


1. Увод

Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“  представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске -  Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево и предузећа „STECO CENTAR“ д.о.о. Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се реализује у оквиру Програма Међународне организације рада „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, а који финансира Европска Унија. Реализација Програма предузетничке обуке незапослених особа је једна од планираних активности.
Све пројектне активности се проводе на подручју Града Бијељина.

2.  Предмет јавног позива

У сврху реализације специфичних циљева  Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива СЦ 1 „Унапријеђено тржиште рада кроз партнерски однос у складу са потребама привреде“ и СЦ 2 „Унапријеђено запошљавање активних тражилаца посла кроз преквалификације и самозапошљавање са фокусом на рањиве групе незапослених лица“ Градска управа Града Бијељина у сарадњи са ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – филијала Бијељина и Факултетом пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево позивају незапослена лица са евиденције активних тражилаца посла – Биро Бијељина да се пријаве за учешће у програму предузетничке обуке.
Предузетничку обуку ће реализовати Факултет пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево кроз 4 модула:
Модул I: Пословна кореспонденција,
Модул II: Пословна информатика,
Модул III: Бизнис план и
Модул IV: Пословно савјетовање и рачуноводсто.

Реализација обука ће трајати укупно 3 мјесеца. Предвиђено је да у току тих 12 седмица модули I, II и IV трају по двије седмице, и то 10 дана по 2 часа. Модул III обухвата три подобласти, те ће његова реализација трајати 6 седмица. 
Циљ спровођења обуке по овом Јавном позиву је јачање предузетништва кроз сет предузетничких обука и подстицање самозапошљавања.
За 10 обучених незапослених особа по овом Јавном позиву кроз Програм предузетничке обуке биће обезбијеђена подстицајна средства, у износу од 7.823,20 KM (4.000,00 EUR) за регистрацију и покретање сопственог бизниса, односно оснивање предузећа и самозапошљавање, и менторство над радом предузећа од стране Факултета пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево.
Корисници ће бити одабрани на основу завршног теста обуке, односно најбоље израђених Бизнис планова, а резултати ће бити објављени на званичним интернет страницама Града Бијељина, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске  и Факултета пословне економије Бијељина - Универзитет Источно Сарајево.

 

Комплетан јавни позив и обрасци за пријаву су на сљедећем линку.