Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Прво обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини

03.10.2017
slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини у Бијељини, број: 01-022-90/17 од 26.09.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 13.10.2017. године до 13.11.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Крушик-Интергај“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 13.11.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење