Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у БиХ: Дијаспора за развој“

21.08.2017
slika

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за финансијску подршку једна је од активности у оквиру пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у Босни и Херцеговини: Дијаспора за развој“ (у даљем тексту D4D). Пројекат представља заједничку иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Амбасаде Швицарске, Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Међународне организације за миграције (ИОМ) у БИХ, са планираном реализацијом од 48 мјесеци (децембар 2016. – децембар 2020. године). Основни циљ пројекта је да допринесе побољшању социо-економских прилика и перспектива за жене и мушкарце у БиХ, као и унапређењу њиховог квалитета живота кроз снажнију сарадњу с дијаспором. Овај циљ ће бити постигнут кроз три кључна резултата:
1. Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Министарство вањских послова БиХ, у сарадњи с институцијама власти на различитим разинама, користе и даље развијају своје инструменте како би активно повезали, осигурали размјену и ангажовали припаднике и организације дијаспоре.
2. Јединице локалне самоуправе усклађују своје развојне стратегије са стратешким опређељењима виших нивоа власти по питању дијаспоре, пружају квалитетније услуге дијаспори, те потичу иницијативе којима се привлаче знање и инвестиције дијаспоре у локалну заједницу.
3. Партнери из дијаспоре преносе знање и вјештине, те остварују заједничка улагања с актерима из приватног сектора у БиХ, доприносећи стварању нових радних мјеста.
У оквиру резултата 3, пројекат ће максимизирати допринос дијаспоре економском развоју БИХ, кроз пренос знања и вјештина, као и сарадњу на темељу интереса између пословних субјеката из дијаспоре и БиХ. Очекује се да ће активности имплементиране у оквиру овог позива стимулирати, олакшати и допринијети конкретним резултатима економског развоја, што ће у коначници довести до нових радних мјеста и инвестиција.
Смјернице за подносиоце пројектних приједлога објашњавају циљеве, критерије и врсту активности за дођелу средстава из пројектног фонда у оквиру резултата 3.

Цјелокупни текст Јавног позива је на линку:
http://investinbijeljina.org/download/javni_poziv_transfer_znanja_i_vjestina.pdf