Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни позив незапосленим лицима за пријаву учешћа у програму обуке у склопу пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

21.08.2017
slika

На основу Уговора између Међународне организације рада (ILO/МОР) и Града Бијељина, број 02-014-11/17 од 13.06.2017. године, о имплементацији Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ и Писма сагласности од 23.08.2016. године између ЈУ Заводa за запошљавање Републике Српске, којим се потврђује сарадња у имплементацији пројекта у оквиру БиХ/15/01/ЕУР – Локална партнерства за запошљавање (ЛЕП) у БиХ, расписује се


ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У БИЈЕЉИНИ“


1. Увод

Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“  представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске -  Подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина и предузећа „STECO CENTAR“ д.о.о. Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се реализује у оквиру Програма Међународне организације рада „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, а који финансира Европска Унија. Реализација Програма преквалификације незапослених особа је једна од планираних активности.

2.  Предмет јавног позива

У сврху реализације специфичних циљева  Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива СЦ 1 „Унапријеђено тржиште рада кроз партнерски однос у складу са потребама привреде“ и СЦ 2 „Унапријеђено запошљавање активних тражилаца посла кроз преквалификације и самозапошљавање са фокусом на рањиве групе незапослених лица“ ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у сарадњи са ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина и предузећима „STECO CENTAR“ д.о.о. Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина позивају незапослена лица са евиденције активних тражилаца посла – Биро Бијељина да се пријаве за учешће у програму обуке у трајању од 7 мјесеци (3 мјесеца теоријске обуке и 4 мјесеца практичне обуке код приватних партнера у Пројекту).

Циљ спровођења обуке по овом Јавном позиву је стицање знања и вјештина потребних ради обављања послова на конкретном радном мјесту, и то:
-  Двадесет пет (25) незапослених особа за Програм оспособљавања оператера за рад на ЦНЦ машинама за обраду дрвета;
- Седамдесет пет (75) незапослених особа за Програм оспособљавања за прераду дрвета / столара намјештаја.

Цјелокупни текст Јавног позива и неопходни формулари су на линку:
http://investinbijeljina.org/download/javni_poziv,_obuka,_final_21.08.2017..pdf