Документи

Новости

Сарадња предузећа и школа за побољшање практичне наставе

01.06.2017
slika
slika

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције је у протекле двије седмице организовао сет радионица за професоре практичне наставе из три средње школе (Пољопривредна и медицинска школа, Техничка школа „Михајло Пупин“ и Средња стручна школа Јања) и менторе из предузећа: А.Д.„Орао“, ДОО „Мега дрво“, ДОО „Сан Марко“, А.Д. „Житопромет“, ЈУ Ветеринарски институт РС „Др Васо Бутозан“, Етно село „Станишићи“ и ДОО„Глобус ТИМ“.
- Прва радионица је била намијењена прије свега менторима из предузећа са циљем стицања неопходних знања и вјештина из савремених психолошко-педагошких теорија, као и методичких приступа и модела наставе за менторско вођење практичне наставе у предузећу, али и за координаторе практичне наставе у ове три школе. Након уводне радионице организоване су радионице за менторе из предузећа и координаторе стручне праксе, за усклађивање наставних планова и програма за занимања столар, машински техничар, обрађивач метала резањем, пекар, прехрамбени техничар, прехрамбени прерађивач, кувар и кулинарски техничар - навела је шеф градског Одсјека за локални економски развој и европске интеграције Анкица Тодоровић.
Заједничким трудом и радом представници привреде и школа су настојали да ускладе наставне планове и програме, давали су своје идеје и препоруке, а на основу њихових закључака едукатори ће саставити извјештаје са предложеним измијењеним наставним плановима и програмима који ће бити достављени Министарству просвјете и културе и Педагошком заводу Републике Српске на усвајање.
- Овакав приступ заједничког рада предузећа и школа требао би постати редовна пракса, да би се у будућности избјегла производња непотребних кадрова, а производио стручни кадар за занимања, која су заиста потребна привреди - појаснила је Тодоровићева.