Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

12.05.2017
slika

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“ бр. 33/11, 63/13 и 13/17), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује:  

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2017. годину

 

I
 
Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2017. годину, из сљедећих области:
1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,
2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,
3. спортске и културне активности и едукација,
​4. студентски медији и
5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентскпг рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.
 
II
 
Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2017. годину из области наведених у тачки I имају:
1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 ,84/12, 108/13,  44/15 и 90/16),
2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,
3. асоцијације студентских организација.

 

Рок за подношење пријава је 30 дана, а конкурс је доступан на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) - на страници Министарства просвјете и културе.