Документи

Новости

Одобрен пројекат за повећање запослености

27.03.2017
slika

Граду Бијељина је одобрен грант од 180.000 евра (без ПДВ-а) за реализацију пројекта "Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини" у оквиру ширег пројекта подршке локалним партнерствима за запошљавање у БиХ, који финансира Европска Унија, а спроводи Међународна организација рада (ILO). Укупна вриједност пројекта је 211.000 евра (без ПДВ-а), а партнери су Завод за запошљавање, Привредна комора, Факултет пословне економије, Техничка школа "Михајло Пупин", као и предузећа "Мега дрво" и "Стеко центар".
Циљ пројекта је смањивање проблема незапослености младих у Бијељини, кроз развој иновативних приступа овом проблему и партнерства између цивилног, јавног и приватног сектора. Очекивани  резултат је запошљавање најмање 60 особа са евиденције Завода за запошљавање који припадају рањивим групама и то кроз двије подкомпоненте - 50 радника на основу преквалификације, а 10 самозапошљавањем, кроз сет предузетничких обука и подстицаја.
- Општи циљ пројекта подразумијева развијање институционалног оквира партнерства за развој људских потенцијала на нивоу Града Бијељина и јачање капацитета локалних актера за развој и спровођење мјера активне политике тржишта рада. Унапријеђена пословна активност локалних предузећа довешће до новог запошљавања чиме ће бити повећан и прилив средстава од стопа доприноса и пореза у буџете како на локалном тако и републичком нивоу - саопштено је у Градској управи.
Поред овога, у оквиру пројекта предвиђена је набавка машине за обраду метала и дрвета за практичну наставу у Техничкој школи "Михајло Пупин" из Бијељине.
- Недостатак квалификоване радне снаге је један од кључних разлога незапослености на подручју Града Бијељина. Дрвну индустрију прате значајна технолошка унапређења која захтијевају радну снагу образовану за коришћење нових технологија. Набавком опреме за модерну адаптирану радионицу у Техничкој школи „Михајло Пупин“ Бијељина створили би се услови за дугорочно стварање квалитетног стручног кадра. Школа би, такође, унаприједила услове за доквалификацију и преквалификацију радника који би одмах који би одмах након завршетка школовања били оспособљени за самостални рад и за рад у производном процесу предузећа - наведено је у Градској управи.
Кроз пројекат ће бити успостављен Савјет за запошљавање и образовање Града Бијељина - стално радно тијело састављено од свих битних актера у овој области са подручја Града.