Документи

Новости

Унапређење пословног амбијента у Бијељини

01.03.2017
slika

С циљем унапређења пословног амбијента на локалном нивоу, Градска управа Града Бијељина у периоду од фебруара до октобра ове године реализује пројекат „Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске“ укупне вриједности у износу од 212.207,00 КМ.
Пројектом се предвиђа успостављање међуопштинског партнерства са општинама Угљевик и Лопаре, да би се привукли нови и задржали постојећи инвеститори, као и подизање капацитета јединица локалне самоуправе и привредника са подручја Града Бијељина и општина Угљевик и Лопаре кроз сет циљаних обука (обука на тему инвестиционе промоције за запослене у јединицама локалне самоуправе, обуке на тему припреме приједлога пројеката и израде бизнис планова за привреднике). Такође, пројектом је предвиђено и унапређење пословне инфраструктуре у оквиру Индустријске зоне 2, изградњом дијела саобраћајне инфраструктуре у дужини од 390 метара.
Партнери на пројекту су општине Угљевик и Лопаре, Подручна привредна комора регије Бијељина и „Steco Centar“ д.о.о.
- Минимално 20 предузетника из три јединице локалне самоуправе ће повећати своју конкурентску способност и унаприједити пословање кроз обуке и радионице планиране кроз овај пројекат. Обуке ће бити одржане током априла и маја ове године, а држаће их екстерни едукатори. Обуке за писање приједлога пројеката и израду бизнис планова омогућиће отклањане проблема, које привредници наводе како кључне баријере у унапређењу конкуретности и иновативности, као што су недостатак повољних извора финансирања, недостатак квалификованих радника са одређеним знањима и вјештинама, немогућност приступа донаторским средствима (програми COSME, Хоризонт и други), недостатак информација о тржишту и новим технологијама - навели су у бијељинској Градској управи, додајући да ће до краја јуна бити потписан Споразум  о међуопштинској сарадњи са циљем привлачења инвеститора између Града Бијељина и општинаУгљевик и Лопаре.
У оквиру Индустријске зоне 2, дуж главне саобраћајнице, у дужини од 390 метара до краја маја ове године биће изграђана нова саобраћајница
- На тај начин ће се омогућити приступ модерним асфалтним путем према девет грађевинских парцела у власништву Града Бијељина - појаснили су у градској управи Бијељина, додајући да је за потребе развоја Индустријске зоне 2 Град Бијељина у претходном периоду издвојио преко 1.800.000 КМ од чега око 1.400.000 КМ за куповину земљишта и рјешавање имовинско правних односа и 450.000 КМ за изградњу саобраћајне инфраструктуре унутар зоне. Реализацијом пројектних активности у склопу овог пројекта наставиће се радови на изградњи главне саобраћајнице унутар зоне, а као завршна активност пројекта на улазу у Индустријску зону 2 биће постављена промотивна табла која ће на јединствен и креативно осмишљен начин у форми путоказа означавати улазак у пословну зону.
Пројекат „Унапређење пословног окружења сјевероисточног дијела Републике Српске“ је подржан средствима Финансијског механизма за подршку пројектима интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској, који је успостављен кроз заједничку иницијативу Министарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у БиХ.