Документи

Новости

Унапријеђени услови за пословање у бијељинској регији

20.02.2017
slika

Град Бијељина, у сарадњи са партнерима на пројекту, општинама Угљевик и Лопаре и Регионалном привредном комором регије Бијељина, у протеклих пет мјесеци успјешно је имплементирао пројекат под називом „Унапређење услова пословања у регији Града Бијељина“.  
Пројекат је финансирала Европска Унија уз учешће Града Бијељина,  а његову имплементацију је пратио УНДП БиХ у оквиру трогодишњег пројекта „Локални интегрисани развој (ЛИР)“.
- Захваљујући овом пројекту уредили смо пословну зону, гдје је уграђена eлектро-енергетска мрежа, са 36 стубова јавне расвјете, чиме је освијетљено преко 20 грађевинских парцела, а биће асфалтиране и саобраћајнице. У пословној зони је већ успјешно продато 30 парцела, а у наредном периоду планирана је јавна лицитација за још 11 парцела. На овај начин смо подстакли инвеститоре у пословној зони, да граде и раде - истакао је шеф Кабинета градоначелника Бијељине Миле Пејчић.
Такође, реализацијом пројекта је ојачана конкурентност локалне привреде кроз регионално повезивање у Међуопштински форум за привлачење инвеститора и стицање потребних вјештина за искориштавање доступних програма и фондова.
- Покренута је иницијатива и створени су предуслови за успостављање Међуопштинског форума за привлачење инвеститора, који чине представници три јединице локалне самоуправе, Привредне коморе Регије Бијељина и представници привредних савјета/удружења привредника са подручја ових локалних самоуправа. Форум ће се бавити промовисањем инвестиционих потенцијала, у индивидуалним и групним наступима пред инвеститорима, представницима страних дипломатских и привредних представништава - најавила је шеф Одјсека за локални економски развој и европске интеграције Анкица Тодоровић.
У склопу пројекта одржана је и обука на тему писања пројеката и пословних планова, за 24 представника предузећа са подручја града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик, којима су данас уручени сертификати.
Град Бијељина успјешно је аплицирао 2016. године за укључење у  ЛИР пројекат, који је заснован првенствено на унапређењу пословног окружења 20 јединица локалне самоуправе у БиХ, које су укључене у пројекат, како кроз јавне позиве за пројекте, тако и кроз јачање капацитета представника јавног, приватног и цивилног сектора. У оквиру наведеног пројекта, Град Бијељина стекао је могућност аплицирања за екстерна средства за унапређење услова пословања.
Вриједност пројекта „Унапређење услова пословања у регији Града Бијељина“  је 97.890 КМ без ПДВ-а, од чега је донација Европске уније 77.400 КМ, а учешће Града 20.490 КМ.