Документи

Новости

Позив друштвеним чиниоцима у Граду Бијељина да се укључе у планирање развоја Града

07.02.2017
slika

Град Бијељина је 31.01.2017.године расписао Јавни позив за предлагање кандидата за чланове Партнерске групе за развој Града Бијељина - Секторске Партнерске групе. Овај Јавни позив представља могућност за све заинтересоване грађане да се активно укључе у процесе управљања и доношења одлука, у складу са стандардизованом методологијом за интегрисано планирање локалног развоја у БиХ (МиПРО). Активно укључивање грађана, удружења и осталих заинтересованих институација на овај начин представља стратешко опредељење Града Бијељина. 

Као дио те активности, Град Бијељина приступа формирању групе „Партнерства за развој Града“ као кључног механизма за учешће заједнице у управљању локалним развојем, усмјереног ка остваривању утицаја грађана на одлучивање о економском и друштвеном развоју и заштити животне средине. Партнерство ће у свом саставу имати три секторске групе:
- Привредни савјет (успостављен и активан)
- Секторску партнерску групу за друштвени развој (треба да буде успостављена) и
- Секторску партнерску групу за заштиту животне средине (треба да буде успостављена).

"Партнерство за развој града Бијељина" је савјетодавно тијело Града, које именује Градоначелник, и представља кључни механизам учешћа заједнице у управљању локалним развојем, односно инструмент комуникације грађана са Градском управом.

Предмет овог Јавног позива је подношење приједлога за именовање чланова Секторске партнерске групе за друштвени развој и Секторске партнерске групе за заштиту животне средине, па се позивају све заинтересоване институције, организације, привредни субјекти, удружења грађана, мјесне заједнице и грађани да доставе приједлоге чланова за секторске групе за друштвени развој, односно за заштиту животне средине.

У прилогу се налази линк Јавног позива заједно са обрасцем, који треба попунити и доставити до 12. фебруара 2017. путем електронске поште: [email protected] и [email protected] или на адресу Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са назнаком: За Одсјек за локални економски развој и европске интеграције. 

ПОЗИВАМО СВЕ ДРУШТВЕНЕ ЧИНИОЦЕ ДА СЕ ОДАЗОВУ НА ОВАЈ ПОЗИВ И ТАКО АКТИВНО УКЉУЧЕ У ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА НАШЕГ ГРАДА.